Streszczenie/Słowa kluczowe tomI-art1

There are no translations available.

 

Streszczenie

 

W poniższym artykule autor przedstawia wyniki swych badań, dotyczących polskojęzycznych źródeł pisanych - związanych tematycznie z azjatyckimi systemami sztuk walki z lat 1900-1939 i zestawia je z nielicznymi dotychczas publikacjami badaczy tego zagadnienia. W pierwszej części opisywana jest literatura z tej dziedziny wydana do odzyskania niepodległości, a w drugiej części - z międzywojennego okresu II Rzeczypospolitej.

 

Słowa kluczowe: Historia kultury fizycznej, jujutsu, polskie piśmiennictwo

Key words: History of physical culture, jujitsu, Polish literature