Streszczenie/Słowa kluczowe tomI-art2

There are no translations available.

 

Streszczenie

 

Autor szkicowo przedstawia temat powstania organizacji Idokan Europa, poświęcając więcej uwagi działalności struktur Idokan Polska. Bardziej szczegółowe informacje zawarte są w literaturze podawanej w przypisach. Celem autora artykułu jest uporządkowanie faktów z najnowszej historii tej organizacji, których to zdarzeń był on często bezpośrednim uczestnikiem.

 

Słowa kluczowe: Historia, organizacja, Idokan, sztuki walki

Key words: History, organisation, Idokan, martial arts