Streszczenie/Słowa kluczowe tomI-art3

There are no translations available.

 

Streszczenie


Artykuł mgr Macieja Huzarskiego (asystent w Zakładzie HKF IWFiZ WSP w Rzeszowie) przedstawia najnowszą historię "karate tradycyjnego" - odłamu japońskiego karate organizacji ITKF (w wersji proponowanej przez jego propagatorów) - i jednego z rzeszowskich klubów karate. Pracę konsultowaną z dr Markiem Markiewiczem, specjalistą historii kultury fizycznej w rzeszowskim Instytucie (IWFiZ), pozytywnie ocenił prof. dr hab. Kazimierz Obodyński.

 

Słowa kluczowe: Historia kultury fizycznej, karate, ITKF, Rzeszów

Key words: History of physical culture, karate, ITKF, Rzeszów