Streszczenie/Słowa kluczowe tomI-art5

There are no translations available.

 

Streszczenie

  Artykuł, przedstawiający swoiste metody badań i ich naukowe interpretacje w teorii sztuk walki, został w recenzji oce-niony przez prof. J. Kosiewicza jako bardzo dobry. Praca stanowi próbę ukonstytuowania metodologii szczegółowej, dotyczącej badań nad dalekowschodnimi sztukami walki.

 

Słowa kluczowe: Filozofia nauki, kultura fizyczna, sztuki walki

Key words: Philosophy of science, physical culture, martial arts