Streszczenie/Słowa kluczowe tomI-art7

 

Streszczenie

  Tekst ten stanowi jednocześnie: wprowadzenie w dorobek grupy, skupionej wokół prof. dr M. von Salderna, dotyczący analiz problematyki japońskich sztuk walki; przekład na język polski nie znanych dotąd w Polsce treści (np. Karty Budo); recenzję sympozjum i książki oraz własny krótki wykład dr Cynarskiego. Jest przyczynkiem do określenia zachodnioeuropejskiej perspektywy teorii dalekowschodnich sztuk walki. Według prof. Z. Krawczyka artykuł ten jest odpowiedni do pisma specjalistycznego, jakim właśnie jest nasz rocznik.

 

Słowa kluczowe: Budo, podłoże aksjologiczne, biozofia

Key words: Budo, axiological basis, biosophy