Streszczenie/Słowa kluczowe tomI-art8

There are no translations available.

 

Streszczenie

   Dr Wojciech J. Cynarski podejmuje próbę sprecyzowania podstawowych terminów na użytek humanistycznej teorii sztuk walki. Czyni to z dobrym skutkiem, porządkując zakresy pojęciowe elementarnego języka specjalistycznego w tej dziedzinie. Pracę tę pozytywnie ocenił prof. K. Obodyński.

 

Słowa kluczowe: Teoria, sztuki walki, droga, dojo, ido

Key words: Theory, martial arts, way, dojo, ido