Streszczenie/Słowa kluczowe tomI-art10

There are no translations available.

 

Streszczenie

  Artykuł o podobnym tytule: Nowa nauka o człowieku. Antropologia psychofizycznego postępu i socjologia psychofizycznego wzrostu, był wcześniej konsultowany z prof. Z. Krawczykiem. Niniejszy tekst o istotnie zmienionej wymowie - ujmujący szerzej zagadnienie, a przy tym mniej krytycznie - został przyjęty przez Redakcję, pomimo iż nadal pozostaje w swej treści dość kontrowersyjny. Wskazuje jednak pewien istotny kierunek, w jakim powinna ewoluować ogólna teoria antropologiczna. Natomiast teza o celowości rozbudowania na studiach wychowania fizycznego problematyki antropologicznej w zakresie antropologii kulturowej nie jest nowa, ale w dalszym ciągu aktualna. Artykuł zrecenzował prof. Kazimierz Obodyński, dyrektor IWFiZ WSP w Rzeszowie.

 

Słowa kluczowe: Nowa antropologia, postęp psychofizyczny, rozwój osobowy

Key words: New anthropology, psychophysical progress, personal growth