Streszczenie/Słowa kluczowe tomI-art14

There are no translations available.

 

Streszczenie

  Trudno przecenić wagę erudycji językowej czy to w międzynarodowych kontaktach sportowych, czy tym bardziej naukowych. Zwłaszcza studia kulturowe w zakresie teorii sztuk walki wymuszają uzyskiwanie kompetencji językowych. Problematykę dydaktyki języka obcego podejmuje mgr Krzysztof Polok z AWF w Katowicach, specjalista i praktyk "sportowego" języka angielskiego. Praca ta jest cenna dla metodyki w dziedzinie językowej edukacji. Artykuł recenzował prof. K. Obodyński.

 

Słowa kluczowe: Lingwistyka, dydaktyka, indywidualizacja

Key words: Lingvistics, didactics, individualisation