Streszczenie/Słowa kluczowe tomI-art16

There are no translations available.

 

Streszczenie

  Autorka artykułu - mgr Joanna Femiak (Zakład Filozofii AWF w Warszawie, kierownik prof. dr hab. Jerzy Kosiewicz) - z wykształcenia filozof i psycholog, jest także współzałożycielem Towarzystwa Rozwoju Filozoficzno-Religijnego im. św. Jana Kantego. W swym opracowaniu wskazuje, na podstawie zaleceń mistrza greckich filozofów Sokratesa, na potrzebę samowychowania nauczyciela. Jest to problem szczególnie istotny dla relacji między nauczycielem sztuk walki (sensei) a uczniami, dla których powinien on być osobowym autorytetem. Podobnie, zasada "przykładu własnego" niezbędna jest we wszelkim nauczaniu etyki i wychowaniu. Poniższy tekst zrecenzował (jako bardzo dobry) prof. K. Obodyński

 

Słowa kluczowe: Wychowanie, Sokrates, nauczyciel

Key words: Education, Sokrates, teacher