Streszczenie/Słowa kluczowe tomI-art17

There are no translations available.

 

Streszczenie

  Autorzy artykułu podjęli temat bardzo istotny dla poziomu praktyki sztuk walki - problem kompetencji nauczyciela tychże sztuk walki. Przedstawione zostały wskazania dotyczące warsztatu pracy, które uwzględniać powinien instruktor budo - jako nauczyciel wychowania fizycznego i tej formy (psycho)fizycznej kultury Dalekiego Wschodu. Poniższy tekst bardzo pozytywnie ocenił prof. K. Obodyński.
Mgr B. Berdel jest doświaczonym pedagogiem, nauczycielem wychowania fizycznego i socjologii sportu. pełni funkcję kierownika Studium WFiS WSP w Rzeszowie.

 

Słowa kluczowe: Wychowanie fizyczne, nauczyciel, sztuki walki

Key words: Physical education, teacher, martial arts