Streszczenie/Słowa kluczowe tomI-art22

There are no translations available.

 

Streszczenie

  Za zgodą prof. zw. dr hab. Andrzej Szyszko-Bohusza prezentujemy fragment jego interesującej rozprawy, w której Autor przedstawia swą oryginalną hipotezę o dziedziczeniu świadomości i nieśmiertelności genetycznej (Nieśmiertelność genetyczna. Czy dziedziczymy świadomość?, wyd. II, Kraków 1996, s. 7-42, copyright Autora). Książkę tę Autor poświęcił swemu ojcu, znakomitemu profesorowi matematyki Marianowi Bohuszowi-Szyszko, po którym zdaje się dziedziczyć "matematyczną" zdolność budowania logicznych konstrukcji teoretycznych.
  Hipoteza prof. A. Szyszko-Bohusza, za którą został on nagrodzony w USA, uważana jest także za uzasadnioną teorię, prezentowana była m. in. w Indiach, a zainteresowanie jego koncepcjami wyraził nawet Ojciec Święty Jan Paweł II. Poniższy tekst stanowi ujęcie interdyscyplinarne, wchodzące w perspektywę nowej nauki o człowieku, a więc dokładnie odpowiada profilowi naszego pisma.
  Prof. A. Szyszko-Bohusz jest kierownikiem Zakładu Pedagogiki AWF w Krakowie. Jest twórcą kierunku pedagogiki holistycznej i badaczem psychologicznej strony mistycyzmu w różnych religiach, a także praktykiem wschodnich systemów kultury fizycznej - medytacyjnych i psychofizycznych.

 

Słowa kluczowe: Życie, świadomość, nadświadomość, pamięć genetyczna

Key words: Life, consciousness, superconsciousness, genetic memory