Streszczenie/Słowa kluczowe tomI-art23

 

Streszczenie

  Autorzy artykułu zwracają uwagę na wybrane specyficzne zagadnienia teorii sztuk walki, wymagające psychologicznej interpretacji. W artykule przedstawiają wyniki swych badań, dotyczących "duchowej drogi" samodoskonalenia przez sztuki walki i wpływu tychże sztuk walki na osobowość ćwiczących, co porównują z wynikami badań licznych psychologów. Dodatkowym źródłem wiedzy i formą weryfikacji wstępnych założeń jest tutaj wieloletnia obserwacja uczestnicząca obydwu autorów w środowiskach (krajowych i europejskich) karate i jujutsu. Zastosowana tu systematyczna obserwacja (Pietrzak, Hałaj 2000, s. 167-169) uzupełnia analizę tekstów.
   W swoim opracowaniu dotyczącym metod psychologicznych w naukach o kulturze fizycznej Jan Fenczyn wyróżnia, jako szczegółowe dziedziny i gałęzie psychologii stosowanej: psychologię sportu, rekreacji, rehabilitacji, a także powstającą dopiero psychologię turystyki (Fenczyn 1997). Podobnie psychologia sztuk walki wymaga dopiero teoretycznego sformuło-wania. Poniższy tekst stanowi próbę zarysu tematyki tego rodzaju subdyscypliny.

 

Słowa kluczowe: Praktyka psychofizyczna, sztuki walki, rozwój duchowy

Key words: Life, consciousness, superconsciousness, genetic memory