Streszczenie/Słowa kluczowe tomI-art25

 

Streszczenie

  Dr Cynarski przedstawia cykl tekstów, ilustrujących tendencje badawcze w dziedzinie socjologii sportu na przykładach z Austrii i Niemiec. Artykuły te są jednocześnie recenzjami książek lub próbami oceny dorobku teoretycznego cytowanych autorów.
  Poniżej zamieszczamy krytyczną recenzję nowego austriackiego podręcznika socjologii sportu, które to opracowanie uzyskało bardzo dobre oceny prof. Zbigniewa Krawczyka i prof. Kazimierza Obodyńskiego.

 

Słowa kluczowe: Socjologia sportu, koncepcje O. Weissa

Key words: Sociology of sport, conceptions by O. Weiss