Streszczenie/Słowa kluczowe tomI-art27

There are no translations available.

Streszczenie

  Dokonane przez Bettego zastosowanie teorii systemu do analiz problematyki kultury fizycznej, czy w szcze-gólności socjologii sportu, jest niezwykle interesujące. Przeniesienie tych rozstrzygnięć na grunt polskich refleksji teoretycznych (metodologicznych i eksplikacyjnych) socjologii sportu stanowi o wartości pracy Cynarskiego, która została wysoko oceniona przez prof. K. Obodyńskiego.

Słowa kluczowe: Socjologia sportu, ujęcie systemowe

Key words: Sociology of sport, system formulation