Streszczenie/Słowa kluczowe tomI-art29

Streszczenie

  Dział rozważań, dotyczący perspektyw nauk społecznych, w szczególności socjologii, rozpoczniemy od refleksji na temat perspektyw tej dziedziny wiedzy w Polsce. Punktem wyjścia będzie poniższy tekst, w którym autor opisuje Zjazd Polskiego Towarzystwa Socjologicznego i dokonuje prezentacji dominującej tam tematyki. Artykuł uzyskał dobrą ocenę prof. dr hab. Mariana Malikowskiego z Instytutu Socjologii WSP w Rzeszowie.

Słowa kluczowe: Socjologia, polskie społeczeństwo, XI Zjazd PTS, Polskie Towarzystwo Socjologiczne

Key words: Sociology, Polish community, 11th PTS Congress, Polish Sociological Association