Stowarzyszenie Idokan Polska

Idokan Poland Association

Streszczenie/Słowa kluczowe tomII-art3

Streszczenie

  Autor artykułu - dr Maciej Łuczak (Zakład Historii i Organizacji Kultury Fizycznej AWF w Poznaniu) z wykształcenia nauczyciel wychowania fizycznego, a następnie doktor nauk kultury fizycznej, interesuje się dziejami szermierki w Polsce i w Europie oraz tradycjami kultury fizycznej w Wielkopolsce. W swym opracowaniu wykazuje przemiany, jakie zaszły w szermierce w ostatnim czterdziestoleciu w polskiej sztuce fechtunku. Niniejsze opracowanie zostało opublikowane w Monografii AWF w Poznaniu nr 348, nt. "Szermierka w Polsce w latach 1945-1989".
  Pracę pozytywnie ocenił prof. dr hab. Mirosław Ponczek, historyk, kierownik Katedry Nauk Humanistycznych AWF w Katowicach, który także uprawiał szermierkę. Recenzent stwierdził, że jest to praca wartościowa, jako przyczynek z zakresu ewolucji w taktyce, technice i stylu walki w szermierce.

 

Słowa kluczowe:

Key words