Streszczenie/Słowa kluczowe tomI-art31

Streszczenie

  Dr Cynarski opisuje fenomen filmu sztuk walki, krytycznie oceniając prymitywne, brutalne obrazy tego gatunku, a jednocześnie zwraca uwagę na głębsze wartości sztuk walki, rzadziej ukazywane w kinie akcji. Artykuł zawiera charakterystykę filmów martial arts z uwzględnieniem ich ewolucji i wymiarów kulturowych. Praca W. J. Cynarskiego, istotna także dla socjologii kultury fizycznej (w szczególności - socjologii sztuk walki), została pozytywnie oceniona przez prof. K. Obodyńskiego.

Słowa kluczowe: Socjologia kultury, teoria filmu, sztuki walki

Key words: Sociology of culture, film theory, martial arts