Streszczenie/Słowa kluczowe tomI-art33

Streszczenie

  Tym razem filozofowie obradowali na temat stricte socjologiczny. Autor sprawozdania - uczestnik tego międzynarodowego forum - przedstawia wybrane tematy podejmowane w referatach i niektóre wątki dyskusji. Komunikat recenzował prof. K. Obodyński.

 

Słowa kluczowe: Filozofia, filozofowie słowiańscy, konferencja

Key words: Philosophy, Slavonic philosophers, conference