Streszczenie/Słowa kluczowe tomI-art39

There are no translations available.

Streszczenie

  Poniższy tekst, zrecenzowany przez prof. K. Obodyńskiego, przedstawia ujęcie problematyki konfliktu i walki na gruncie antropologii filozoficznej w wersji prof. dr hab. Anny Żuk. Przedstawiana tu filozofia walki bliska jest filozofii azjatyckich (zwłaszcza japońskich) sztuk walki.

 

Słowa kluczowe: Filozofia walki, teoria konfliktu, ujęcie A. Żuk

Key words: Philosophy of combat, theory of conflict, A. Żuk's formulation