Streszczenie/Słowa kluczowe tomI-art41

Streszczenie

  W serii sylwetek zostali przedstawieni: wybitny polski uczony, dwie postacie japońskich mistrzów łagodnej drogi (judo), dwoje europejskich ekspertów samoobrony i wybitny zawodnik pełnokontaktowych sportów walki. Z wyjątkiem pana Ito, opisywane osoby znane są autorom bezpośrednio. Pięć kolejnych zamieszczonych poniżej tekstów pozytywnie oceniło Kolegium Naukowe naszego pisma.

 

Słowa kluczowe: Sylwetka, Z. Krawczyk, socjolog kultury fizycznej

Key words: Figure, Z. Krawczyk, sociologist of physical culture