Streszczenie/Słowa kluczowe tomI-art28

There are no translations available.

Streszczenie

  W artykule opisane zostały poglądy społeczne jednego z najsłynniejszych przedstawicieli psychoanalizy kulturalistycznej w stulecie jego urodzin. Zamieszczona niżej synteza filozofii społecznej E. Fromma została bardzo wysoko oceniona przez prof. J. Kosiewicza.

Key words: Man and culture, Humanism, social psychology, social philosophy, Erich Fromm