Streszczenie/Słowa kluczowe tomI-art26

There are no translations available.

Streszczenie
  Autor artykuły stara się przybliżyć polskiemu czytelnikowi mało znane koncepcje z zakresu nowych poszukiwań w dziedzinie teorii sportu (także filozofii i socjologii sportu) autorów niemieckojęzycznych. Niestety, odwrotna znajomość dorobku polskich badaczy jest dotychczas - sądząc po braku cytowań - minimalna. Poniższy tekst, interesujący dla humanistycznych badań na gruncie teorii kultury fizycznej, zrecenzował prof. K. Obodyński.

Słowa kluczowe: Teoria sportu, koncepcje S. Gueldenpfenniga

Key words: Theory of sport, conceptions by S. Gueldenpfennig