Stowarzyszenie Idokan Polska

Idokan Poland Association

Streszczenie/Słowa kluczowe tomII-art4

Streszczenie
 
Autor jest adiunktem w Zakładzie Sportu i Obozownictwa IWFiZ UR. Jest nie tylko teoretykiem, ale także posiadaczem stopni mistrzowskich w ośmiu metodach (odmianach) sztuk i sportów walki, oraz uczniem wybitnych współczesnych mistrzów sztuk walki.
  Pracę recenzował prof. dr hab. Mirosław Ponczek (kierownik Katedry Nauk Humanistycznych i Zakładu Historii AWF w Katowicach), oceniając następująco: "Dr W. J. Cynarski jest - według mnie - najbardziej 'płodnym' badawczo i publicystycznie autorem w zakresie dalekowschodnich sztuk walki w Polsce. Jego autorytet wykracza również daleko poza Polskę, przynajmniej dotyczy to Europy Środkowej. Bibliografia dalekowschodnich sztuk walki jest potrzebna. Naprzeciw temu zadaniu wychodzi przyczynek W. J. Cynarskiego. Pod względem rzeczowym - artykuł bardzo dobry. Bibliografia problemu - imponująca". Prof. Ponczek zaleca wykorzystanie tejże pracy do zajęć z socjologii i historii kultury fizycznej, historii wschodnich sztuk walki itp. 
  Przedstawiam krytyczną analizę piśmiennictwa, dotyczącego sztuk walki, zwracając uwagę na pojawiające się błędy i problemy metodologiczne - istotne dla powstającej humanistycznej teorii dalekowschodnich sztuk walki. Pomijam pozycje poświęcone judo lub kick-boxingowi, traktowanym jako stricte sporty walki. Kolejno omawiam literaturę naukową i popularną, z głównym uwzględnieniem piśmiennictwa w języku polskim.

Słowa kluczowe:

Key words: