Stowarzyszenie Idokan Polska

Idokan Poland Association

Streszczenie/Słowa kluczowe tomII-art5

Streszczenie

   Autorem zamieszczonego niżej tekstu jest wybitny ekspert sztuk walki, shihan Lothar Sieber 10 dan, docent w zakresie medycyny sportu i Stilkunde (nauki o stylach, "stylistyki" sztuk walki) w DDBV e.V. w Monachium. Jest światowym liderem idokan karate, a także zendo karate tai-te-tao (jako oficjalny soke - sukcesor, spadkobierca).
  Recenzentem jest prof. dr hab. Kazimierz Obodyński (dyrektor Instytutu Wychowania Fizycznego i Zdrowotnego UR), który od kilku lat interesuje się i prowadzi (wraz z dr W. J. Cynarskim) badania w zakresie dalekowschodnich sztuk i sportów walki. Prof. Obodyński stwierdził m. in., że "autor w sposób skondensowany przedstawia charakterystykę idokan karate i jako znawca tematu precyzuje niektóre jego elementy", i ocenił tekst shihana Siebera jako bardzo dobry.

Słowa kluczowe:

Key words: