Stowarzyszenie Idokan Polska

Idokan Poland Association

Streszczenie/Słowa kluczowe tomII-art6

Streszczenie
  
Autor artykułu ukończył studia politologiczne i dziennikarskie na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jest dziennikarzem i krytykiem literackim. Mgr R. Rżany posiada w karate shito-ryu stopień mistrzowski 3 dan, a także 2 dan w taekwondo.
    W recenzji prof. dr hab. Kazimierz Obodyński (IWFiZ UR) napisał: "Praca ukazuje szkicowo historię i rozwój organizacyjny szkoły/stylu karate shito-ryu w Japonii i na świecie. Jest interesująca i merytorycznie dobra. Stanowi polemikę z poglądami kilku autorów i charakteryzuje ogólnie styl shito-ryu." Jest to pierwsza w Polsce naukowa prezentacja tej mało, jak dotąd, znanej w naszym kraju odmiany karate.

Słowa kluczowe:

Key words: