Stowarzyszenie Idokan Polska

Idokan Poland Association

Streszczenie/Słowa kluczowe tomII-art10

Streszczenie
  
Mgr Piotr Ziemiński jest absolwentem Instytutu Wychowania Fizycznego i Zdrowotnego WSP w Rzeszowie i głównym trenerem kick-boxingu w klubie "Polonia". Autor wstępnie charakteryzuje ten powstały w USA sport walki.
  Prof. Kazimierz Obodyński (IWFiZ UR) pozytywnie ocenił to opracowanie, określając jako interesujące. Dotyczy sportu młodego i dość w Polsce popularnego. Autor pokrótce naświetlił historię powstania tej dyscypliny sportu oraz opisał podstawowe jego odmiany - formuły rozgrywania zawodów (określone przepisami konkurencje).


Słowa kluczowe:

Key words: