Stowarzyszenie Idokan Polska

Idokan Poland Association

Streszczenie/Słowa kluczowe tomII-art11

Streszczenie
 
Przedstawiamy poniżej tekst opisujący kolejny zachodni sport walki - szermierkę, wywodzącą się ze sztuki szermierki europejskiej. Autorem jest mgr Gabriel Szajna, znakomity trener szermierki i pracownik IWFiZ UR.
  Pracę zrecenzował prof. dr hab. Zbigniew Czajkowski (AWF Katowice), wybitny ekspert szermierki, który ocenił artykuł G. Szajny jako bardzo dobry. Stwierdził m. in., że "Praca stanowi nader zwięzłe, krótkie opisanie szermierki, jej istoty, rozwoju, przekształcenia się w nowoczesny sport. Autor bardzo zwięźle opisuje poszczególne bronie, podaje ważne daty w rozwoju szermierki, bardzo skrótowo przedstawia zaprawę szermierza, zwracając głównie uwagę na lekcje indywidualne (ich kierunki, rodzaje oraz głównie stosowane metody prowadzenia ćwiczeń). Słusznie i trafnie podkreśla wielostronność szermierki (procesy poznawcze, emocje, czynności ruchowe), jej złożoność, walory zdrowotne i wychowawcze."


Słowa kluczowe:

Key words: