Stowarzyszenie Idokan Polska

Idokan Poland Association

Streszczenie/Słowa kluczowe tomII-art15

Streszczenie
 
Sylwetkę znakomitego autora prezentujemy w innym miejscu niniejszego tomu. Pracę tę, przysłaną nam przez prof. zw. dr hab. A. Szyszko-Bohusza, przedstawiamy jako przedruk za: "Dydaktyka Literatury XXI", Wyd. Naukowe Polskiego Towarzystwa Naukowego w Poznaniu, Zielona Góra 2001, s. 51-56.


Słowa kluczowe:

Key words: