Stowarzyszenie Idokan Polska

Idokan Poland Association

Streszczenie/Słowa kluczowe tomII-art16

Streszczenie
  Prof. dr hab. Jerzy Kosiewicz (Zakład Filozofii, AWF Warszawa) od dłuższego czasu zajmuje się antropologią filozoficzną i wypracował już w tej dziedzinie spory dorobek. Jest także specjalistą filozoficznej analizy w zakresie teologii chrześcijańskiej i religioznawstwa.
  Pracę tę recenzował prof. zw. dr hab. Józef Lipec (UJ i AWF Kraków). Prof. Lipiec napisał m. in.: "Tekst jest ważny - merytorycznie i metodologicznie. Autor broni tezy, że św. Augustyn był filozofem przełomu w sprawach rewaloryzacji cielesności w strukturze człowieka. J. Kosiewicz jest w swym radykalizmie oryginalny. Nikt przed nim tak wnikliwie nie analizował myśli Augustyna jako teoretyka cielesności".
  W poniższej prezentacji poglądów Aureliusza Augustyna, zwrócona została przede wszystkim uwaga na jego antropologię (ze szczególnym uwzględnieniem koncepcji ciała) oraz na teorię autorytetu, która została wkomponowana w kontekst sformułowanej przez niego ontologicznej teorii prawdy. Zrozumienie danej teorii, miejsca człowieka i jego ciała w akcie mistycznego, ekstatycznego oglądu, czyli całkowitego, tj. absolutnego poznania prawdy, wymaga - moim zdaniem - usytuowania jej w kontekście współczesnych koncepcji prawdy.
 


Słowa kluczowe:

Key words: