Stowarzyszenie Idokan Polska

Idokan Poland Association

Streszczenie/Słowa kluczowe tomII-art19

Streszczenie
  
W porozumieniu z autorem publikujemy przedruk tekstu, który ukazał się w recenzowanym wydawnictwie: T. Aleksander [red.], Myśl pedagogiczna przełomu wieków, Wyd. UJ, Kraków 2001, s. 245-258. Prof. zw. dr hab. Andrzej Szyszko-Bohusz wyjaśnia w nim swą bardzo oryginalną teorię.


Słowa kluczowe:

Key words: