Działalność

 

Działalność Stowarzyszenia Idokan Polska (SIP).

 

W wielkim skrócie:


Stowarzyszenie działa aktywnie - głównie na obszarze kultury fizycznej - od marca 1993r. Pod patronatem mistrza (meijin) Lothara Siebera 10 dan, honorowego prezesa SIP, uprawiamy japońskie sztuki walki i sporty walki w ramach systemu pn. "idokan yoshin-ryu budo". Szkolimy w zakresie:

 

- yoshin-ryu jujutsu i sportowego jujutsu;

- idokan karate / zendo karate tai-te-tao;

- kobudo i iaido (m.in. katori shinto-ryu);

- a także aikijutsu (takeda-ryu), judo i ido.

 

Posiadamy przedstawicielstwa wymienionych szkół. Współpracujemy z organizacjami japońskimi, europejskimi i krajowymi. Prowadzimy szkolenie w grupach stałych, letnie obozy sportowe, krajowe i międzynarodowe seminaria szkoleniowe, egzaminy na stopnie i licencje. Organizujemy pokazy sztuk walki i turnieje (mistrzostwa Podkarpacia, Puchar Idokan Polska).

 

Prowadzimy działalność naukowo-badawczą i wydawniczą. Od 2000 r. wydajemy humanistyczny i interdyscyplinarny Rocznik Naukowy ?Ido - Ruch dla Kultury / Movement for Culture" (od 2011 jako kwartalnik ?Ido Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology"), poświęcony badaniom naukowym obszarów sztuk walki i sportów walki. Wydajemy także informacyjny i metodyczny "Biuletyn Sobudo" (do użytku wewnętrznego).

 

Misja

 

Stowarzyszenie Idokan Polska popularyzuje rzetelną wiedzę i wychowuje do wartości (prawdy, mądrości, odwagi, stałego samodoskonalenia, patriotyzmu) poprzez systematyczną działalność naukową, edukacyjną i sportową.

 

Jesteśmy jedynym tego rodzaju Stowarzyszeniem, które zajmuje się jednocześnie praktyką sztuk walki i sportów walki, i ich badaniem - jako towarzystwo naukowe. Zapewniamy autentyczne studiowanie sztuk walki. Zajmujemy się zwłaszcza interdyscyplinarną dziedziną, zwaną "nauką o sztukach walki" (science of martial arts).

 

Prezesem i dyrektorem technicznym SIP jest shihan Wojciech J. Cynarski, długoletni praktyk sztuk i sportów walki, prof. dr hab. nauk o kulturze fizycznej.

 

W gronie członków honorowych SIP znajdują się profesorowie:

 

 

- Czajkowski Zbigniew,alt

 

- Ďuriček Milan,

- Green Thomas A

- Jaskólski Ewaryst,alt 

- Kosiewicz Jerzy,

- Krawczyk Zbigniew,

- Lee Jong-Young,

- Lipiec Józef,

- Migasiewicz Juliusz,

- Nakiri Fuminori,

- Obodyński Kazimierz,alt

- Ponczek Mirosław,alt 

- Sasaki Taketo

- Starosta Włodzimierz,

- Szyszko-Bohusz Andrzej,

- Zabłocki Wojciech.

 

 

Komisje

 

 

Shibu Kobudo SIP

 

Shihan Wojciech J. Cynarski - 7 dan aikijutsu, 6 dan kobudo, 6 dan kenjutsu, 6 dan iaido

 

Shihan Harald Weitmann - 9 dan kobudo, 4 dan iaido - członek honorowy

 

Shihan Lothar Sieber - 8 dan iaido, 7 dan kenjutsu - członek honorowy

 

Soke Krzysztof Jankowiak - kenjutsu takeuchi-ryu - członek honorowy

 

Shihan Helmut Kogel - 8 dan kobujutsu - członek honorowy

 

Shihan Stanisław Cynarski - 9 dan aiki-jujutsu, 2 dan kenjutsu

 

Shihan Sergio Mor-Stabilini - 7 dan kenjutsu, 7 dan kobudo - członek honorowy

 

Shihan Harald Weitmann - 6 dan kobudo, 4 dan iaido - członek honorowy

 

Dr Michal Vit - 3 dan aikibudo, 2 dan kenjutsu - członek honorowy

 

Sensei Dieter Drexler - 3 dan iaido - członek honorowy

 

Dr Jan Słopecki - 1 dan kobudo - członek honorowy

 

Mgr Elżbieta Cynarska - 1 dan aiki-jujutsu, 4 kyu kenjutsu, 4 kyu iaido

 

Mgr Przemysław Pawelec - 1 kyu iaido, 6 kyu aikijutsu

 

Senpai Mariusz Wywrocki - 2 kyu kenjutsu (bez aktualnej licencji)

 

Mgr inż. Anna Owczarska-Ożóg - 3 kyu kenjutsu, 5 kyu iaido

 

Mgr Grzegorz Dec - 3 kyu kenjutsu (bez aktualnej licencji)

 

Łukasz Cynarski - 4 kyu kenjutsu, 4 kyu iaido

 

Marcin Błażejowski - 5 kyu kenjutsu, 6 kyu iaido (bez aktualnej licencji)

 

Mgr inż. Alina Popławska-Stankiewicz - 5 kyu kenjutsu (bez aktualnej licencji)

 

Marek Godzień - 5 kyu kenjutsu (bez aktualnej licencji)

 

Jakub Kubicki - 6 kyu kenjutsu (bez aktualnej licencji)

 

Marek Przybyło - 6 kyu kenjutsu (bez aktualnej licencji)

 

Stan: maj 2019
Komisja Szermierki (klasycznej i sportowej)

Przewodniczący: dr Gabriel Szajna - trener klasy mistrzowskiej, 7 dan
 

Prof. Dr Zbigniew Czajkowski - trener klasy mistrzowskiej, 9 danalt

 

Prof. dr hab. Wojciech Zabłocki - mistrz szermierki staropolskiej, 10 dan
 

Prof. dr hab. Wojciech J. Cynarski - 6 dan kenjutsu
 

Dr hab. Zbigniew Borysiuk - trener I klasy, 7 dan
 

Dr hab. Maciej Łuczak - 7 dan

 

Dr Marcin Zabłocki - mistrz szermierki staropolskiej,  8 dan

 

Mgr Zbigniew Sawicki - mistrz szermierki staropolskiej, 9 dan
 


 

Komisja Etyki

Przewodniczący: ks. dr hab. Adam Podolski, prof. UR

prof. dr hab. Andrzej Szyszko-Bohusz

ks. dr hab. Janusz Miąso, prof. UR 


Komisja ds. Promocji

 

Mgr Przemysław Pawelec, 1 kyu (iaido) [przewodniczący]

 

Mgr inż. Piotr Jaskólski, 5 dan

 

Dr Grzegorz Kozdraś, 1 danKomisja Turystyki

Przewodniczący: Doc. Dr hab. Milan Duricek

 

Prof. Dr Gregory T. Papanikos

 

Prof. Dr hab. Wojciech J. Cynarski

 

Dr Jan Słopecki

 

Dr Renata Grzywacz

 

Dr Paweł ŚwiderKapituła Medali Honorowych Stowarzyszenia Idokan Polska


Prof. dr hab. Wojciech J. Cynarski (10 dan) - prezes SIP


Prof. dr hab. Aleksander Bobko - Senator RP, exrector UR


Prof. dr hab. Juliusz Migasiewicz - exrector AWF Wrocław


Prof. EJKC, dr Jan Słopecki (10 dan) - wiceprezes SIP


Prof. EJKC Lothar Sieber (10 dan) - prezes honorowy SIPRegulamin Kapituły Medali Honorowych Stowarzyszenia Id0kan Polska

Honorowe medale Stowarzyszenia Idokan Polska (SIP) przyznawane są (nie tylko członkom) za:

1. Szczególne zasługi dla naszego Stowarzyszenia;

2. Długoletnią aktywność (minimum 10 lat) - pracę społeczną na rzecz SIP; 

3. Osiągnięcia organizacyjne (kierowanie ośrodkami, komisjami SIP);

4. Osiągnięcia w nauczaniu, pracy wychowawczej, w zakresie popularyzacji etosu rycerskiego / drogi wojownika;

5. Znaczące osiągnięcia naukowe, edukacyjne i sportowe, lub wspieranie SIP w tych działaniach.

 

Działalność naukowa Stowarzyszenia1. Profil badań

 

W szerokiej, interdyscyplinarnej perspektywie prowadzone są badania ukierunkowanie głownie na zagadnienia z obszaru nauk o kulturze fizycznej i teorii kultury (filozofia i socjologia kultury). W szczególności dotyczą holistycznej antropologii i humanistycznej teorii dalekowschodnich sztuk walki, jako jednocześnie nauki ogólnej (refleksje filozoficzne, etyczne) i stosowanej (wskazania pedagogiczne i dydaktyczne). Wyniki publikowane są w ?Ido Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology" i innych publikatorach.2. Komisja Badań Naukowych


SIP jest organizatorem lub współorganizatorem licznych seminariów szkoleniowych, konferencji naukowych, metodyczno-naukowych, sesji i sympozjów, staży naukowo-badawczych, warsztatów czy wreszcie światowych kongresów.

Komisja działa formalnie od 9 kwietnia 2006, lecz badacze SIP realizują zadania statutowe [Statut 2004] - naukowo-badawcze, szkoleniowe, wydawnicze - od początku działalności Stowarzyszenia (marzec 1993).


 

Rada Programowa:

- assoc. prof., dr hab. Zbigniew Borysiuk (Polska / Poland) - president
- prof. dr Abel A. Figueiredo (Portugalia/Portugal)

- prof. dr Carlos Gutierrez Garcia (Hiszpania/Spain)
- prof. dr Keith R. Kernspecht (Bułgaria/Bulgaria)

- prof. dr James Lee-Barron (Wielka Brytania/UK)
- prof. dr Gregory T. Papanikos (Grecja / Greece)
- prof. dr Sergio Raimondo (Włochy/Italy)
- assoc. prof., dr hab. Teresa Socha (Polska/Poland)

 

 

 

Członkowie:

- prof. dr hab. Karl-H. Bette (Niemcy/Germany)

- prof. dr hab. Wojciech Czarny (Polska/Poland)

- doc. dr hab. Milan Ďuriček (Słowacja/Slovakia)

- prof. dr hab. med. Helmut Kogel (Niemcy/Germany)

- prof. dr hab. Jerzy Kosiewicz

- prof. dr hab. Juliusz Migasiewicz

- prof. dr Franjo Prot (Chorwacja/Croatia)

- prof. dr hab. Matthias von Saldern (Niemcy/Germany)

- prof. dr Taketo Sasaki (Japonia/Japan)

- prof. dr Jong-Hoon Yu (USA)

- prof. dr Howard Z. Zeng (USA)

- prof. dr Antonio Vences de Brito (Portugalia/Portugal)

- prof. dr Rudolf Jakhel (Słowenia/Slovenia)

- prof. dr Richard Light (Australia)

- prof. Hitoshi Ebishima (Japonia/Japan)

- dr hab. prof. AWF Tadeusz Ambroży

- dr hab. prof. AWFiS Władysław Jagiełło

- dr hab. prof. AWF Kazimierz Witkowski

- dr hab., prof. PO Cezary Kuśnierz

- doc. dr hab. Zdenko Reguli (Czechy/Czech Republic)

- ks. dr hab. prof. UR Adam Podolski

- dr hab. prof. UJD Jacek Wąsik

- dr hab. Juliusz Piwowarski

- dr Wiesław Błach

- dr Grzegorz Bielec

- dr Zbigniew Czajkowski

- dr Stefan Leitmann (Słowacja/Slovakia)

- dr Eric Margnes (Francja/France)

- dr Marek Mirkiewicz

- dr Jarosław Jastrzębski

- dr John Johnson (USA & Korea)

- dr Dorota Pawlik

- dr Jan Słopecki

- dr Robert Netczuk

- dr Gabriel Szajna

- dr Krzysztof Warchoł

- dr Lesław Lassota

- doc. Lothar Sieber (Niemcy/Germany)

- dr Michal Vit (Czechy/Czech Rep.)

- dr Michał Pędracki

- dr Stefania Skowron-Markowska

- dr Rafał Kubacki

- dr Krzysztof Kubala

- dr Renata Grzywacz

- dr Jaromir Grymanowski

- dr Grzegorz Błażejewski

- dr Paweł Świder

- dr Grzegorz Kozdraś

- dr Magdalena Kunysz-Rozborska

- dr Dariusz Zdebel

- dr Piotr Markowski

- dr Paweł F. Nowak

- dr Łukasz Błach

- dr Marta Niewczas

- dr Roberto A. Gonzalez Haramboure (Peru)

- dr Róża Gumienna

- dr Pawel Piepiora

- dr Jaroslaw Maśliński

- mgr Elżbieta Cynarska

- mgr Jacek Gajewski

- mgr Artur Krzyżanowski

- mgr Barbara Kurek

- mgr Piotr Kurek

- mgr Tomasz Maczuga

- mgr Adrian Piórko

- mgr Jarosław Walczak

- mgr Piotr Ziemiński

- mgr Przemysław Pawelec

- mgr Tammaso Giani (Włochy/Italy)

- mgr Krzysztof Jankowiak

- mgr Grzegorz W. Wróblewski

- mgr Karol Winiszewski

- mgr Anna Wysokińska-Zajchowska

- mgr Romuald Włodyka

- mgr Wided Ben Messaoud (Tunezja/Tunisia)

- mgr Anna Czekańska

- mgr Piotr Kozak

- mgr Dariusz Bajkowski

- mgr Danilo Contiero

 


Komisja działa formalnie od 9 kwietnia 2006, lecz badacze SIP realizują zadania statutowe [Statut 2004] - naukowo-badawcze, szkoleniowe, wydawnicze - od początku działalności Stowarzyszenia (marzec 1993).

Komisja ta zastąpiła komisję pn. Shibu Kobudo w kwestii patronowania i nadzorowania wydawaniu IRK-MC. Oprócz dotychczasowych członków SIP kilka osób przystąpiło do powołanej specjalnie Komisji na zaproszenie prezesa.

Komisja Badań Naukowych współdziała z Komisją Etyki w składzie: ks. dr hab. Adam Podolski (przewodniczący), prof. dr hab. Andrzej Szyszko-Bohusz i ks. dr hab. Janusz Miąso.

3. Projekty międzynarodowe

 

Project 1. Interdyscyplinarne, wieloaspektowe badania fenomenu sztuk walki

 

(czas realizacji: 1.10.2003-1.10.2010). Tematy szczegółowe:

 

1.1. Teoretyczne i metodyczne studia azjatyckich sztuk walki; 1.2. Badania systemowe wielowymiarowego fenomenu dalekowschodnich sztuk walki (dsw); 1.3. Socjologia dsw - europejskie badania porównawcze; 1.4. Teoria treningu dsw - wskazania metodyczne i metodologiczne; 1.5. Historia i ewolucja japońskiego budo.

 

Kierownik / koordynator projektu: Wojciech J. Cynarski

 

Międzynarodowy Projekt Badań SIP nr 2 był kontynuacją - na lata 2010-2013.

 

Projekt SIP nr 3/2014-16

 

3.1. Instytucjonalizacja i adaptacje sztuk walki w Europie; 3.2. Historyczna szermierka europejska ? faktografia, restauracja, nauczanie; 3.3. 65 lat judo-do - idea i technika; 3.4. Turystyka sztuk walki ? badania analityczne i wyjaśniające.

 
Projekt SIP nr 4/2017-20


4.1. Kultywacja, instytucjonalizacja i adaptacje sztuk walki w Europie; 4.2. Historyczna szermierka polska i europejska ? faktografia, restauracja, nauczanie; 4.3. 70 lat judo-do/ido - idea i technika; 4.4. Turystyka sztuk walki ? badania analityczne i wyjaśniające.