Stowarzyszenie Idokan Polska

Idokan Poland Association

Działalność

 

Działalność Stowarzyszenia Idokan Polska (SIP)

 

W wielkim skrócie:


Stowarzyszenie działa aktywnie - głównie na obszarze kultury fizycznej - od marca 1993r. Pod patronatem mistrza (meijin) Lothara Siebera 10 dan, honorowego prezesa SIP, uprawiamy japońskie sztuki walki i sporty walki w ramach systemu pn. "idokan yoshin-ryu budo". Szkolimy w zakresie:

 

- yoshin-ryu jujutsu i sportowego jujutsu;

- idokan karate / zendo karate tai-te-tao;

- kobudo i iaido (m.in. katori shinto-ryu);

- a także aikijutsu (takeda-ryu), judo i ido.

 

Posiadamy przedstawicielstwa wymienionych szkół. Współpracujemy z organizacjami japońskimi, europejskimi i krajowymi. Prowadzimy szkolenie w grupach stałych, letnie obozy sportowe, krajowe i międzynarodowe seminaria szkoleniowe, egzaminy na stopnie i licencje. Organizujemy pokazy sztuk walki i turnieje (mistrzostwa Podkarpacia, Puchar Idokan Polska).

 

Prowadzimy działalność naukowo-badawczą i wydawniczą. Od 2000 r. wydajemy humanistyczny i interdyscyplinarny Rocznik Naukowy „Ido - Ruch dla Kultury / Movement for Culture" (od 2011 jako kwartalnik „Ido Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology"), poświęcony badaniom naukowym obszarów sztuk walki i sportów walki. Wydajemy także informacyjny i metodyczny "Biuletyn Sobudo" (do użytku wewnętrznego).

 

Misja

 

Stowarzyszenie Idokan Polska popularyzuje rzetelną wiedzę i wychowuje do wartości (prawdy, mądrości, odwagi, stałego samodoskonalenia, patriotyzmu) poprzez systematyczną działalność naukową, edukacyjną i sportową.

 

Jesteśmy jedynym tego rodzaju Stowarzyszeniem, które zajmuje się jednocześnie praktyką sztuk walki i sportów walki, i ich badaniem - jako towarzystwo naukowe. Zapewniamy autentyczne studiowanie sztuk walki. Zajmujemy się zwłaszcza interdyscyplinarną dziedziną, zwaną "nauką o sztukach walki" (science of martial arts).

 

Prezesem i dyrektorem technicznym SIP jest shihan Wojciech J. Cynarski, długoletni praktyk sztuk i sportów walki, prof. dr hab. nauk o kulturze fizycznej.

 

W gronie członków honorowych SIP znajdują się profesorowie:

 

- Czajkowski Zbigniew,

- Ďuriček Milan,

- Green Thomas A

- Jaskólski Ewaryst,alt 

- Kosiewicz Jerzy,

- Krawczyk Zbigniew,

- Lee Jong-Young,

- Lipiec Józef,

- Migasiewicz Juliusz,

- Nakiri Fuminori,

- Obodyński Kazimierz,alt

- Ponczek Mirosław,alt 

- Sasaki Taketo

- Starosta Włodzimierz,

- Szyszko-Bohusz Andrzej,

- Zabłocki Wojciech.

 

 

Komisje

 

 

Shibu Kobudo SIP


Shihan Wojciech J. Cynarski - 7 dan aikijutsu, 6 dan kobudo, 6 dan kenjutsu, 6 dan iaido


Soke Krzysztof Jankowiak - kenjutsu takeuchi-ryu - członek honorowy


Shihan Helmut Kogel - 8 dan kobujutsu - członek honorowy


Shihan Lothar Sieber - 7 dan kenjutsu, 7 dan iaido - członek honorowy


Shihan Sergio Mor-Stabilini - 7 dan kenjutsu, 7 dan kobudo - członek honorowy


Shihan Harald Weitmann - 6 dan kobudo, 4 dan iaido - członek honorowy


Dr Michal Vit - 3 dan aikibudo, 2 dan kenjutsu - członek honorowy


Sensei Dieter Drexler - 3 dan iaido - członek honorowy


Dr Jan Słopecki - 1 dan kobudo - członek honorowy


Mgr Stanisław Cynarski - 9 dan aiki-jujutsu, 2  dan kenjutsu


Mgr Elżbieta Cynarska - 1 dan aiki-jujutsu, 4 kyu kenjutsu, 4 kyu iaido


Mgr Przemysław Pawelec - 1 kyu iaido, 6 kyu aikijutsu


Senpai Mariusz Wywrocki - 2 kyu kenjutsu (bez aktualnej licencji)


Mgr inż. Anna Owczarska-Ożóg - 3 kyu kenjutsu, 5 kyu iaido


Mgr Grzegorz Dec - 3 kyu kenjutsu (bez aktualnej licencji)


Łukasz Cynarski - 4 kyu kenjutsu, 4 kyu iaido


Marcin Błażejowski - 5 kyu kenjutsu, 6 kyu iaido


Mgr inż. Alina Popławska-Stankiewicz - 5 kyu kenjutsu (bez aktualnej licencji)


Marek Godzień - 5 kyu kenjutsu (bez aktualnej licencji)


Jakub Kubicki - 6 kyu kenjutsu (bez aktualnej licencji)


Marek Przybyło - 6 kyu kenjutsu (bez aktualnej licencji)


Stan: sierpień 2017
Komisja Szermierki (klasycznej i sportowej)

Przewodniczący: dr Gabriel Szajna - trener klasy mistrzowskiej, 7 dan
 

Prof. Dr Zbigniew Czajkowski - trener klasy mistrzowskiej, 9 dan
 

Prof. dr hab. Wojciech Zabłocki - mistrz szermierki staropolskiej, 10 dan
 

Prof. dr hab. Wojciech J. Cynarski - 6 dan kenjutsu
 

Dr hab. Zbigniew Borysiuk - trener I klasy, 7 dan
 

Dr hab. Maciej Łuczak - 7 dan

 

Dr Marcin Zabłocki - mistrz szermierki staropolskiej,  8 dan

 

Mgr Zbigniew Sawicki - mistrz szermierki staropolskiej, 9 dan
 


 

Komisja Etyki

Przewodniczący: ks. dr hab. Adam Podolski, prof. UR

prof. dr hab. Andrzej Szyszko-Bohusz

ks. dr hab. Janusz Miąso, prof. UR 


Komisja ds. Promocji

 

Mgr Przemysław Pawelec, 1 kyu (iaido) [przewodniczący]
 

Mgr inż. Piotr Jaskólski, 5 dan 

Mgr inż. Anna Owczarska-Ożóg, 3kyu


Komisja Turystyki

Przewodniczący: Doc. Dr hab. Milan Duricek

 

Prof. Dr Gregory T. Papanikos

 

Prof. Dr hab. Wojciech J. Cynarski

 

Dr Jan Słopecki

 

Dr Renata Grzywacz

 

Dr Paweł Świder

 

Mgr Magdalena BednarzKomisja Ropeskippingu


Przewodniczący: Dr Grzegorz Bielec

 

Mgr Magdalena Bednarz

 

Mgr Anna Czekańska

 

Paweł SzlachtaKapituła Medali Honorowych Stowarzyszenia Idokan Polska

Prof. dr hab. Wojciech J. Cynarski (10 dan) - prezes SIP
 

Prof. dr hab. Aleksander Bobko - MNiSW, exrector UR
 

Prof. dr hab. Juliusz Migasiewicz - exrector AWF Wrocław
 

Prof. EJKC, dr Jan Słopecki (10 dan) - wiceprezes SIP
 

Prof. EJKC Lothar Sieber (10 dan) - prezes honorowy SIP
Regulamin Kapituły Medali Honorowych Stowarzyszenia Id0kan Polska

Honorowe medale Stowarzyszenia Idokan Polska (SIP) przyznawane są (nie tylko członkom) za:

1. Szczególne zasługi dla naszego Stowarzyszenia;

2. Długoletnią aktywność (minimum 10 lat) - pracę społeczną na rzecz SIP; 

3. Osiągnięcia organizacyjne (kierowanie ośrodkami, komisjami SIP);

4. Osiągnięcia w nauczaniu, pracy wychowawczej, w zakresie popularyzacji etosu rycerskiego / drogi wojownika;

5. Znaczące osiągnięcia naukowe, edukacyjne i sportowe, lub wspieranie SIP w tych działaniach.

 

Działalność naukowa Stowarzyszenia1. Profil badań

 

W szerokiej, interdyscyplinarnej perspektywie prowadzone są badania ukierunkowanie głownie na zagadnienia z obszaru nauk o kulturze fizycznej i teorii kultury (filozofia i socjologia kultury). W szczególności dotyczą holistycznej antropologii i humanistycznej teorii dalekowschodnich sztuk walki, jako jednocześnie nauki ogólnej (refleksje filozoficzne, etyczne) i stosowanej (wskazania pedagogiczne i dydaktyczne). Wyniki publikowane są w „Ido Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology" i innych publikatorach.2. Komisja Badań Naukowych


SIP jest organizatorem lub współorganizatorem licznych seminariów szkoleniowych, konferencji naukowych, metodyczno-naukowych, sesji i sympozjów, staży naukowo-badawczych, warsztatów czy wreszcie światowych kongresów.

Komisja działa formalnie od 9 kwietnia 2006, lecz badacze SIP realizują zadania statutowe [Statut 2004] - naukowo-badawcze, szkoleniowe, wydawnicze - od początku działalności Stowarzyszenia (marzec 1993).


 

Rada Programowa:

- assoc. prof., dr hab. Zbigniew Borysiuk (Polska / Poland) - president
- prof. dr Abel A. Figueiredo (Portugalia/Portugal)

- prof. dr Carlos Gutierrez Garcia (Hiszpania/Spain)
- prof. dr Keith R. Kernspecht (Bułgaria/Bulgaria)

- prof. dr James Lee-Barron (Wielka Brytania/UK)
- prof. dr Gregory T. Papanikos (Grecja / Greece)
- prof. dr Sergio Raimondo (Włochy/Italy)
- assoc. prof., dr hab. Teresa Socha (Polska/Poland)
- assoc. prof. dr Jean Firica (Romania/Rumunia)

 

 

 

Członkowie:

- prof. dr hab. Karl-H. Bette (Niemcy/Germany)
- doc.dr hab. Milan Ďuriček (Słowacja/Slovakia)
- prof. dr med. Helmut Kogel (Niemcy/Germany)
- prof. dr hab. Jerzy Kosiewicz

- prof. dr hab. Juliusz Migasiewicz
- prof. dr Franjo Prot Chorwacja/Croatia)
- prof. dr hab. Matthias von Saldern (Niemcy/Germany)
- prof. dr Taketo Sasaki (Japonia/Japan)
- prof. dr Jong-Hoon Yu (USA)
- prof. dr Howard Z. Zeng (USA)
- prof. dr Antonio Vences de Brito (Portugalia / Portugal)
- prof. dr Rudolf Jakhel (Slovenia)
- prof. dr Richard Light (Australia)

- prof. Hitoshi Ebishima (Japonia/Japan)
- dr hab. prof. AWF Tadeusz Ambroży
- dr hab. prof. AWFiS Władysław Jagiełło
- dr hab. prof. UR Aleksander Kubinyi
- dr hab. prof. AWF Kazimierz Witkowski
- dr hab., prof. PO Cezary Kuśnierz
- doc. dr hab. Zdenko Reguli (Czechy/Czech Republic)
- ks. dr hab. prof. UR Adam Podolski
- dr hab. prof. AJDC Jacek Wąsik
- dr hab. Juliusz Piwowarski 
- dr Wiesław Błach
- dr Grzegorz Bielec
- dr Zbigniew Czajkowski
- dr Stefan Leitmann (Słowacja/Slovakia)
- dr Eric Margnes (Francja/France)
- dr Marek Mirkiewicz
- dr Jarosław Jastrzębski

- dr John Johnson (USA / Korea)

- dr Dorota Pawlik
- dr Jan Słopecki
- dr Robert Netczuk
- dr Gabriel Szajna
- dr Krzysztof Warchoł
- dr Lesław Lassota
- doc. Lothar Sieber (Niemcy/Germany)
- dr Michal Vit (Czech Rep.)
- dr Michał Pędracki
- dr Stefania Skowron-Markowska
- dr Rafał Kubacki

- dr Krzysztof Kubala

- dr Renata Grzywacz

- dr Jaromir Grymanowski

-  dr Grzegorz Błażejewski
- dr Paweł Świder
- dr Grzegorz Kozdraś
- dr Sławomir Kozioł
- dr Magdalena Kunysz-Rozborska
- dr Dariusz Zdebel
- dr Piotr Markowski
- dr Paweł F. Nowak
- dr Łukasz Błach
- mgr Elżbieta Cynarska
- mgr Jacek Gajewski
- mgr Artur Krzyżanowski
- mgr Barbara Kurek
- mgr Piotr Kurek
- mgr Tomasz Maczuga
- mgr Adrian Piórko-Pawliński
- mgr Jarosław Walczak
- mgr Piotr Ziemiński

- mgr Przemysław Pawelec
- mgr Tammaso Giani (Italy)
- mgr Krzysztof Jankowiak
- mgr Marek Przybyło
- mgr Grzegorz W. Wróblewski
- mgr Karol Winiszewski
- mgr Tomasz Piasecki 
- mgr Anna Wysokińska-Zajchowska 
- mgr Romuald Włodyka 
- mgr Wided Ben Messaoud (Tunisia)
- mgr Anna Czekańska
- mgr Magdalena Bednarz
- mgr Piotr Kozak
- mgr Dariusz Bajkowski


Komisja działa formalnie od 9 kwietnia 2006, lecz badacze SIP realizują zadania statutowe [Statut 2004] - naukowo-badawcze, szkoleniowe, wydawnicze - od początku działalności Stowarzyszenia (marzec 1993).

Komisja ta zastąpiła komisję pn. Shibu Kobudo w kwestii patronowania i nadzorowania wydawaniu IRK-MC. Oprócz dotychczasowych członków SIP kilka osób przystąpiło do powołanej specjalnie Komisji na zaproszenie prezesa.

Komisja Badań Naukowych współdziała z Komisją Etyki w składzie: ks. dr hab. Adam Podolski (przewodniczący), prof. dr hab. Andrzej Szyszko-Bohusz i ks. dr hab. Janusz Miąso.

3. Projekty międzynarodowe

 

Project 1. Interdyscyplinarne, wieloaspektowe badania fenomenu sztuk walki

 

(czas realizacji: 1.10.2003-1.10.2010). Tematy szczegółowe:

 

1.1. Teoretyczne i metodyczne studia azjatyckich sztuk walki; 1.2. Badania systemowe wielowymiarowego fenomenu dalekowschodnich sztuk walki (dsw); 1.3. Socjologia dsw - europejskie badania porównawcze; 1.4. Teoria treningu dsw - wskazania metodyczne i metodologiczne; 1.5. Historia i ewolucja japońskiego budo.

 

Kierownik / koordynator projektu: Wojciech J. Cynarski

 

Międzynarodowy Projekt Badań SIP nr 2 był kontynuacją - na lata 2010-2013.

 

Projekt SIP nr 3/2014-16

 

3.1. Instytucjonalizacja i adaptacje sztuk walki w Europie; 3.2. Historyczna szermierka europejska – faktografia, restauracja, nauczanie; 3.3. 65 lat judo-do - idea i technika; 3.4. Turystyka sztuk walki – badania analityczne i wyjaśniające.

 
Projekt SIP nr 4/2017-20


4.1. Kultywacja, instytucjonalizacja i adaptacje sztuk walki w Europie; 4.2. Historyczna szermierka polska i europejska – faktografia, restauracja, nauczanie; 4.3. 70 lat judo-do/ido - idea i technika; 4.4. Turystyka sztuk walki – badania analityczne i wyjaśniające.