Regulamin stopni mistrzowskich w jujutsu i goshinjutsu Kolegium Dan

 
Regulamin stopni mistrzowskich w jujutsu i goshinjutsu Kolegium Dan 
 

Stowarzyszenia Idokan Polska

Stopnie techniczne i honorowe w zakresie sztuk walki przyznaje lub weryfikuje w SIP dyrektor techniczny, w porozumieniu z seniorami poszczególnych sekcji Kolegium Dan.

Pierwsza zasada - posiadania realnych umiejętności

Czarny pas w jujutsu (lub goshinjutsu) jest przyznawany wtedy i tylko wtedy, gdy kandydat posiada realne umiejętności (realną skuteczność) w zakresie samoobrony.

Tę zasadę wprowadził meijin Lothar Sieber 10 dan. Oczywiście, owe umiejętności sprawdzane są podczas egzaminu technicznego.

Druga zasada - konieczność udokumentowania swej drogi studiów sztuk walki

Yudansha (posiadacz lub kandydat na posiadacza czarnego pasa) musi wyjaśnić, kto i kiedy go uczył. Czyli gdzie i kiedy uczył się, u kogo, z kim ćwiczył [Sieber L., Cynarski 2010].

Hipotetycznie może się zdarzyć samouk, ale ktoś kompetentny musi potwierdzić jego (owego samouka) kompetencje. Jeżeli ktoś ćwiczył np. kung-fu, nie może uzyskać w krótkim czasie wysokiego stopnia mistrzowskiego w jujutsu.

Trzecia zasada - posiadania wiedzy o autentycznym jujutsu

Samoobrona (goshinjutsu) jest tylko podsystemem sztuki walki jujutsu. Wprawdzie dobrze wyćwiczone jujutsu jest najlepszą samoobroną [Sieber L., Sieber H. 1986], ale uzyskanie stopni w tradycyjnym, oryginalnym jujutsu wymaga zarówno umiejętności i wiedzy o owej tradycji. Jest to sprawdzane w drodze egzaminów teoretycznych lub tematycznych publikacji naukowych. Także osoby studiujące jujutsu sportowe lub modern jujutsu (między tymi dwoma odmianami występują zasadnicze różnice [por.: Słopecki 2008, 2012]) powinny taką wiedzę posiadać.

Czwarta zasada - uczniowie świadczą o sensei (nauczycielu)

Przed przyznaniem wyższego stopnia mistrzowskiego trzeba ocenić, jaki jest poziom uczniów kandydata (techniczny, moralny) i czy w ogóle dany sensei ma zaawansowanych uczniów. Jeśli ktoś sam nie ćwiczy lub nie naucza systematycznie i nie ma zaawansowanych uczniów, nie spełnia tego kryterium.

Notabene, podobne wymagania wstępne znajdujemy we współpracujących z SIP poważnych organizacjach sztuk walki, jak European Jujutsu & Kobudo Committee (EJKC) i Deutscher Dan-Träger Und Budo-Lehrer Verband e.V. (DDBV).

Wymagania w jujutsu idokan yoshin-ryu zostały dokładnie opisane w podręczniku Sztuki walki - Ido i Idokan [Cynarski 2009]. Z drobnymi zmianami funkcjonują w Rzeszowskim Ośrodku "Dojo Budokan" od ok. 1990 roku.

Wymagania na stopnie w goshinjutsu

W części teoretycznej - ogólna wiedza o samoobronie (aspekty psychologiczne, prawne, taktyka walki, nauczanie realnych umiejętności).

W części praktycznej - test samoobrony, sprawdzian z praktycznego zastosowania podstawowych technik oraz walka w samoobronie (futari- lub gakari-dori randori).
 
I. Samoobrona (ilość dobrze wykonanych obron na poszczególne rodzaje ataku)

Rodzaj ataku ilość obron na

1 dan 2 dan 3 dan 4 dan
 uchwyty za ręce  8 8 8 8
 uchwyty za ręce  8 8 8 8
 obchwyty z przodu  3  3  4  4
 z tyłu  3  3  4  4
 z boku  3  3  4  4
 chwyt za głowę z przodu (gilotyna)  2  3  3  3
 za głowę z tyłu  3  3  3  3
 z boku  4  5  5  5
 duszenie z przodu  4  4  5  6
 z tyłu  4  4  4  4
 z boku  4  4  4  4
 na ziemi  4  4  5  6
 duszenie sznurem  3  4  4  4
 ataki pięścią  10  12  14  16
 kopnięciem  4  5  6  8
 kijem z góry  3  3  4  4
 od zewnątrz  3  3  4  4
 od wewnątrz  3  3  4  4
 kijem trzymanym oburącz  3  3  4  4
 pchnięcie kijem  3  3  4  4
 atak nożem z góry  2  3  3  4
 nożem z dołu  2  3  3  4
 od zewnątrz  2  3  3  4
 od wewnątrz  2  3  3  4
 pchnięcie sztyletem  2  3  3  4
 zagrożeniem pistoletem z przodu  2  2  2  2
 przeciw osobie trzeciej  1  1  1  1
     II. Techniki (dowolne, ulubione)
 techniki rzutu  4  5  6  7
 duszenia  4  5  6  7
 dźwigni  4  5  6  7
     III. Walka przeciw dwóm lub kilku napastnikom (2-3 minuty non stop)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oceniane jest zwłaszcza wyczucie dystansu, timing, kime, precyzja i szybkość wykonania akcji technicznych. Ponadto, obok umiejętności technicznych, także przygotowanie sprawnościowe (psychofizyczne).
 
Dyrektor techniczny SIP
Shihan Wojciech J. Cynarski, 8 dan
Rzeszów, 11 kwietnia 2012.

Bibliografia

- Cynarski W.J. (2009), Sztuki walki - Ido i Idokan, SIP, Rzeszów.
- Sieber L., Cynarski W.J. (2010), Seminarium budo i staż naukowo-badawczy w Sportschule Sieber / Budo seminarium and scientific-investigative practice in the Sportschule Sieber, "Ido - Ruch dla Kultury / Movement for Culture", t. 10, nr 1, s. 118-120.
- Sieber L, Sieber H. (1986), Jiu-Jitsu, die sicherste Selbstverteidigung, Münchner Video Plate, München (video VHS).
- Słopecki J. (2008), Nauczanie. Zasady i praktyczna wiedza o walce mistrza sztuk walki, "Ido Movement for Culture", vol. 8, pp. 66-71.
- Słopecki J. (2012), Modern pro-European view on matters concerning martial arts teaching qualifications with consideration to European Union recommendations and local solutions provided by the new Sports Act [in:] W.J. Cynarski, Martial Arts Phenomenon - Research and Multidisciplinary Interpretation, The Lykeion Library Edition, vol. 15, UR, Rzeszów.