Sprawozdanie za 2015 rok


Organizacja pożytku publicznego

Szczegółowe informacje o organizacji

numer KRS organizacji pożytku publicznego : 0000010195

nazwa organizacji pożytku publicznego : STOWARZYSZENIE "IDOKAN POLSKA"

adres strony WWW : www.idokan.pl

adres organizacji : 35-959 RZESZÓW TOWARNICKIEGO 3 C
miasto : RZESZÓW
gmina : M. RZESZÓW
powiat : M. RZESZÓW
województwo : PODKARPACKIE

data nadania statusu opp : 19-11-2008

Sprawozdanie finansowe i merytoryczne organizacji

rok obrotowy 01-01-2015 - 31-12-2015


Sprawozdanie finansowe :

Rachunek zysków i strat - pdfPOBIERZ/PDF189.5 KB
Bilans - pdfPOBIERZ/PDF190.12 KB
Informacja dodatkowa - pdfPOBIERZ/PDF634.04 KB

Sprawozdanie merytoryczne :

Uchwała nr 1 i 2 - pdfPOBIERZ/PDF458.02 KB