Tom I - 2000

 

Rocznik Naukowy "IDO - RUCH DLA KULTURY". Tom I (2000)

 

 

altRECENZENCI:

Kazimierz Obodyński, Jerzy Kosiewicz, Zbigniew Krawczyk, Marian Kozaczka,

Zygmunt Wnuk, Marian Malikowski, Ryszard Cieślik, Stanisław Krawczyk,

Mieczysław RadochońskiKOLEGIUM NAUKOWE:

Prof. dr hab. med. Ryszard Cieślik (IWFiZ WSP Rzeszów) - nauki medyczne

Prof. dr hab. Jerzy Kosiewicz (AWF Warszawa) - filozofia, metodologia, kulturologia

Prof. dr hab. Marian Kozaczka (IH WSP Rzeszów) - historia, ekonomia

Prof. dr hab. Zbigniew Krawczyk (AWF Warszawa) - socjologia, filozofia, humanistyczna teoria kultury fizycznej

Prof. dr hab. Józef Lipiec (UJ, AWF Kraków) - filozofia

Prof. dr hab. Marian Malikowski (IS WSP Rzeszów) - socjologia, metodologia

Prof. dr hab. Kazimierz Obodyński (IWFiZ WSP Rzeszów) - nauki o kulturze fizycznej

Prof. dr hab. Mirosław Ponczek (AWF Katowice) - historia kultury fizycznej

Prof. dr hab. Stanisław Sterkowicz (AWF Kraków) - nauki o kulturze fizycznej

Prof. dr hab. Andrzej Szyszko-Bohusz (AWF Kraków) - pedagogika, teoria wychowania

Prof. dr hab. Zygmunt Wnuk (IWFiZ WSP Rzeszów) - biologia, ekologia

Prof. dr hab. arch. Wojciech Zabłocki (Politechnika Łódzka) - architektura, nauka o broniREDAKCJA:

Dr Wojciech J. Cynarski - redaktor naczelny

Dr Stanisław Cieszkowski - sekretarz redakcji


KOREKTA:

Mgr Anna Szydło

Projekt okładki:

Mgr Ryszard ŚpiewakCopyright by Shibu Kobudo, Stowarzyszenie Idokan Polska

Adres Redakcji:
Stowarzyszenie Idokan Polska, Shibu Kobudo
38-100 Strzyżów, ul. Zawale 27

Wydanie I, nakład 300 egz.

Przygotowanie i druk:

KORAW. 35-959 Rzeszów, ul. Gałęzowśkiego 6/321, tel. 853-20-03 w. 25


ISBN 83-908791-4-X