Spis treści / artykuły tom I

 


 

SPIS TREŚCI

Kazimierz Obodyński - Słowo wstępne

PEŁNY TEKST


Od Redaktora

Wojciech J. Cynarski - Pierwszy tom z serii "Biblioteka Lykeion"

PEŁNY TEKST


Ogólny profil pisma

Forum naukowe teorii sztuk walki

 

Od historycznej perspektywy ku przyszłości

Koncepcje filozoficzne i kulturologiczne

 

 

Tradycje Wschodu i dialog kulturowy

 • (1) Wojciech J. Cynarski Pierwsze źródła polskojęzyczne dotyczące dalekowschodnich sztuk walki na ziemiach polskich

STRESZCZENIE I SŁOWA KLUCZOWE     pdfPEŁNY TEKST/PDF440.43 KB

 • (2) Wojciech J. Cynarski Tradycja idokanu w Europie i w Polsce 1947-1999

STRESZCZENIE I SŁOWA KLUCZOWE     pdfPEŁNY TEKST/PDF469.99 KB

 • (3) Maciej Huzarski Powstanie i działalność Rzeszowskiego Klubu Karate Tradycyjnego

STRESZCZENIE I SŁOWA KLUCZOWE     pdfPEŁNY TEKST/PDF377.92 KB

 

 

Filozofia sztuk walki. Epistemologia i metodologia

 • (4) Wojciech J. Cynarski Przyczynek do epistemologii nauk o kulturze fizycznej

STRESZCZENIE I SŁOWA KLUCZOWE     pdfPEŁNY TEKST/PDF614.84 KB

 • (5) Wojciech J. Cynarski Metodologia badań nad dalekowschodnimi sztukami walki - koncepcje i problemy

STRESZCZENIE I SŁOWA KLUCZOWE     pdfPEŁNY TEKST/PDF495.59 KB

 

Ontologia i aksjologia

 • (6) Wojciech J. Cynarski Filozofia sztuk walki. Ontologia i aksjologia azjatyckich sztuk walki

STRESZCZENIE I SŁOWA KLUCZOWE     pdfPEŁNY TEKST/PDF796.93 KB

 

Socjologia sztuk walki

 • (7) Wojciech J. Cynarski Podglebie japońskich sztuk i sportów walki według von Salderna

STRESZCZENIE I SŁOWA KLUCZOWE     pdfPEŁNY TEKST/PDF497.17 KB

 

Słownik pojęć

 • (8) Wojciech J. Cynarski Słownik teorii sztuk walki część I. Pojęcia kluczowe

STRESZCZENIE I SŁOWA KLUCZOWE    pdfPEŁNY TEKST/PDF449.84 KB

 

Badania interdyscyplinarne. Nauki o człowieku i kulturze

 • (9) Wojciech J. Cynarski Psychologiczne i antropologiczne aspekty sztuk walki w świetle badań amerykańskich

STRESZCZENIE I SŁOWA KLUCZOWE     pdfPEŁNY TEKST/PDF311.57 KB

 • (10) Wojciech J. Cynarski W kierunku nowej, humanistycznej nauki o człowieku. Antropologia psychofizycznego postępu

STRESZCZENIE I SŁOWA KLUCZOWE     pdfPEŁNY TEKST/PDF459.89 KB

 • (11) Wojciech J. Cynarski Antropologia człowieka walczącego. Uwagi wstępne

STRESZCZENIE I SŁOWA KLUCZOWE     pdfPEŁNY TEKST/PDF477.87 KB

 • (12) Wojciech J. Cynarski Antropomotoryka sztuk walki wobec uwarunkowań biologicznych

STRESZCZENIE I SŁOWA KLUCZOWE     pdfPEŁNY TEKST/PDF434.21 KB

 

Edukacja. Proces praktycznej realizacji teorii pedagogicznych i dydaktycznych

 • (13) Wojciech Zabłocki Polskie sztuki walki. Miecz oburęczny i szabla husarska

STRESZCZENIE I SŁOWA KLUCZOWE     pdfPEŁNY TEKST/PDF379.47 KB

 • (14) Krzysztof Polok Indywidualizacja nauczania języka obcego. Teoria i praktyka

STRESZCZENIE I SŁOWA KLUCZOWE     pdfPEŁNY TEKST/PDF384.26 KB

 • (15) Wojciech J. Cynarski, Artur Litwiniuk Gry dydaktyczne i ich zastosowanie w nauczaniu teorii sztuk walki

STRESZCZENIE I SŁOWA KLUCZOWE     pdfPEŁNY TEKST/PDF434.47 KB

 • (16) Joanna Femiak Metody wychowawcze Sokratesa - czyli o tym, czego powinien od siebie wymagać nauczyciel

STRESZCZENIE I SŁOWA KLUCZOWE     pdfPEŁNY TEKST/PDF412.58 KB

 • (17) Wojciech J. Cynarski, Bogusław Berdel Warsztat pracy instruktora sztuk walki, jako nauczyciela kultury fizycznej - uwagi ogólne

STRESZCZENIE I SŁOWA KLUCZOWE    pdfPEŁNY TEKST/PDF367.58 KB

 

Medycyna holistyczna. Eksploracje w dziedzinie nauk o zdrowiu i kulturze fizycznej. Ekologia

 • (18) Wojciech J. Cynarski Systemowa teoria zdrowia Fritjofa Capry

STRESZCZENIE I SŁOWA KLUCZOWE    pdfPEŁNY TEKST/PDF445.3 KB

 • (19) Wojciech J. Cynarski IDO - perpetualny ruch i wschodnioazjatycki model kultury fizycznej

STRESZCZENIE I SŁOWA KLUCZOWE    pdfPEŁNY TEKST/PDF445.76 KB

 • (20) Wojciech J. Cynarski Zdrowie a żywienie i ruch - refleksje pokonferencyjne

STRESZCZENIE I SŁOWA KLUCZOWE    pdfPEŁNY TEKST/PDF432.49 KB

 • (21) Romuald Włodyka, Wojciech J. Cynarski Chi kung - aspekty zdrowotne i zastosowanie wybranych ćwiczeń

STRESZCZENIE I SŁOWA KLUCZOWE    pdfPEŁNY TEKST/PDF1.72 MB

 

Psychologia. Poszukiwania duchowej drogi. Penetracje na gruncie teologii duchowości i religioznawstwa

 • (22) Andrzej Szyszko-Bohusz Hipoteza nieśmiertelności genetycznej i dziedziczenia świadomości

STRESZCZENIE I SŁOWA KLUCZOWE    pdfPEŁNY TEKST/PDF618.09 KB

 • (23) Henryk Pietrzak, Wojciech J. Cynarski Psychologia duchowej drogi sztuk walki

STRESZCZENIE I SŁOWA KLUCZOWE    pdfPEŁNY TEKST/PDF557.76 KB

 • (24) Wojciech J. Cynarski, Artur Litwiniuk Metody przygotowania psychicznego w sztukach walki

STRESZCZENIE I SŁOWA KLUCZOWE    pdfPEŁNY TEKST/PDF521.78 KB

 

Nauki społeczne. Socjologia kultury fizycznej. Tendencje rozwojowe socjologii sportu

 • (25) Wojciech J. Cynarski Sport według antropologicznego paradygmatu O. Weissa

STRESZCZENIE I SŁOWA KLUCZOWE    pdfPEŁNY TEKST/PDF440.63 KB

 • (26) Wojciech J. Cynarski Sport w interpretacji semiologicznej wg Guldenpfenniga

STRESZCZENIE I SŁOWA KLUCZOWE    pdfPEŁNY TEKST/PDF482.35 KB

 • (27) Wojciech J. Cynarski Sport w interpretacji systemowej wg Bettego

STRESZCZENIE I SŁOWA KLUCZOWE    pdfPEŁNY TEKST/PDF450.43 KB

 

Nowe idee spoleczno-kulturowe

 • (28) Wojciech J. Cynarski Filozofia społeczna Ericha Fromma

STRESZCZENIE I SŁOWA KLUCZOWE    pdfPEŁNY TEKST/PDF547.2 KB

 

 Perspektywy socjologii

 • (29) Wojciech J. Cynarski - "Los i wybór. Dziedzictwo i perspektywy społeczeństwa polskiego " - refleksje po XI Ogólnopolskim Zjeździe PTS w Rzeszowie i Tyczynie, 20-23.09.2000

STRESZCZENIE I SŁOWA KLUCZOWE    pdfPEŁNY TEKST/PDF535.4 KB

 

Poezja. Artysty postrzeganie świata

 • (30) Joanna Femiak Dla Adama Małysza

STRESZCZENIE I SŁOWA KLUCZOWE     pdfPEŁNY TEKST/PDF404.25 KB

 

 Film, media, kultura masowa

 • (31) Wojciech J. Cynarski Film gatunku sztuk walki 1969-1999

STRESZCZENIE I SŁOWA KLUCZOWE     pdfPEŁNY TEKST/PDF557.87 KB

Refleksje i recenzje. Refleksje, sprawozdania i komunikaty ze staży i imprez naukowych

 • (32) Wojciech J. Cynarski Debaty nad studencką kultur ą fizyczną. Refleksje po dwóch konferencjach naukowych

STRESZCZENIE I SŁOWA KLUCZOWE     pdfPEŁNY TEKST/PDF527.8 KB

 • (33) Wojciech J. Cynarski Refleksje po drugiej międzynarodowej konferencji filozofów krajów słowiańskich. Rzeszów - Boguchwała, 8-10.12.2000

STRESZCZENIE I SŁOWA KLUCZOWE     pdfPEŁNY TEKST/PDF502.85 KB

 

Przegląd wydawnictw

 • (34) Wojciech J. Cynarski Popularna prezentacja wybranych sportów walki

STRESZCZENIE I SŁOWA KLUCZOWE     pdfPEŁNY TEKST/PDF422.59 KB

 • (35) Wojciech J. Cynarski Brytyjskie ujęcie komercyjne tematu "martial arts "

STRESZCZENIE I SŁOWA KLUCZOWE     pdfPEŁNY TEKST/PDF425.61 KB

 • (36) Wojciech J. Cynarski Elementarz koreańskiego hapkido

STRESZCZENIE I SŁOWA KLUCZOWE     pdfPEŁNY TEKST/PDF455.18 KB  

 • (37) Stanisław Cieszkowski, Zbigniew Bujak Sztuki walki w ujęciu systemowym i kulturowym

STRESZCZENIE I SŁOWA KLUCZOWE     pdfPEŁNY TEKST/PDF469.05 KB

 • (38) Wojciech J. Cynarski, Artur Litwiniuk Od biotechnicznej teorii sportów walki ku teorii sztuk walki w pracach S. Sterkowicza

STRESZCZENIE I SŁOWA KLUCZOWE     pdfPEŁNY TEKST/PDF499.28 KB

 • (39) Wojciech J. Cynarski Antropologiczna teoria konfliktu i walki

STRESZCZENIE I SŁOWA KLUCZOWE     pdfPEŁNY TEKST/PDF455.33 KB

 • (40) Wojciech J. Cynarski Kultura fizyczna studentów w okresie transformacji

STRESZCZENIE I SŁOWA KLUCZOWE     pdfPEŁNY TEKST/PDF520.98 KB

 

Sylwetki. Wybitni ludzie nauki, ludzie sportu i działacze kultury Fizycznej, mistrzowie duchowej drogi, osobowości sztuk walki

 • (41) Kazimierz Obodyński Zbigniew Krawczyk - wszechstronny humanista: mistrz słowa, wybitny teoretyk i nauczyciel profesorów

STRESZCZENIE I SŁOWA KLUCZOWE     pdfPEŁNY TEKST/PDF623.69 KB

 • (42) Wojciech J. Cynarski Hannelore i Lothar Sieber: rodzina budo - dosłownie

STRESZCZENIE I SŁOWA KLUCZOWE     pdfPEŁNY TEKST/PDF585.27 KB

 • (43) Wojciech J. Cynarski Sensei Sato Shizuya, lider federacji IMAF

STRESZCZENIE I SŁOWA KLUCZOWE     pdfPEŁNY TEKST/PDF510.46 KB

 • (44) Wojciech J. Cynarski Łagodna droga Kazuo Ito Sensei

STRESZCZENIE I SŁOWA KLUCZOWE     pdfPEŁNY TEKST/PDF482.49 KB

 • (45) Wojciech J. Cynarski Andy Hug. Sylwetka wielkiego fajtera

STRESZCZENIE I SŁOWA KLUCZOWE     pdfPEŁNY TEKST/PDF558.56 KB

 

Zapowiedzi wydarzeń naukowych

Zjazdy, konferencje, sympozja

Nowości wydawnicze. Od socjologii ogólnej po nauki o kulturze fizycznej 

Zapowiedzi wydawnicze