Słowo wstępne tomI

 

Słowo wstępne

 

Po ośmiu latach działalności Stowarzyszenia Idokan Polska w dziedzinie kultury fizycznej pojawiła się wartościowa pozycja naukowa - rocznik poświęcony inter­dyscy­plinarnym ujęciom społeczno-kulturowym, humanistycznym i antropologicznym. Ten pierwszy tom jest autorskim wydaniem dr. Wojciecha Jana Cynarskiego, zawierającym w większości opracowania jego pióra. Cynarski jest socjologiem kultury fizycznej i ekspertem wschodnioazjatyckich sztuk walki, teoretykiem i wieloletnim praktykiem, posiadaczem licznych stopni mistrzowskich "dan", zdobywcą medali mistrzostw Polski i świata, zasłu­żonym trenerem jujutsu i karate, międzynarodowym sędzią sportowym i działaczem. Jako prezes Stowarzyszenia Idokan Polska w Rzeszowie podjął inicjatywę powołania periodyku prezentującego, w ramach nowego naukowego i społeczno-kulturowego paradyg­matu, teorię sztuk walki.

 

Poza tekstami dotyczącymi stricte teorii sztuk walki, tom zawiera treści interesujące dla kilku dziedzin nauki: filozofii, socjologii, antropologii, medycyny, nauk o kulturze fizycznej. Na łamach "Rocznika Naukowego IDO - RUCH DLA KULTURY" prezentowane są artykuły, recenzje wydawnictw, sylwetki osób wybitnych, komunikaty z imprez naukowych i inne `recenzowane teksty.

 

Redakcja czyni starania o nadanie rocznikowi charakteru międzynarodowego - we współpracy z uczonymi z Niemiec, Austrii, USA, Japonii i innych krajów. Prawdopodobnie od następnego numeru teksty uzupełnione będą streszczeniami w języku angielskim. Możliwe także, że mający powstać przy Instytucie Wychowania Fizycznego i Zdrowotnego WSP Zakład Sportów Walki przejmie wydawanie (lub zostanie współwydawcą) niniejszego periodyku. Rzeszów ma szansę stać się nie tylko krajowym, ale także europejskim centrum naukowym teorii sztuk walki.

 

Redakcja i Komitet Naukowy starać się będą o stały wzrost poziomu merytorycznego, językowego i estetyki pisma. Jego otwarta formuła sprzyjać powinna wymianie myśli naukowej - zarówno z różnych dziedzin szczegółowych, jak i teorii szerokiego zasięgu - zwłaszcza koncepcji odpowiadających założonemu profilowi pisma.

 

 

Kazimierz Obodyński