Tom II - 2001

 

Rocznik Naukowy "IDO - RUCH DLA KULTURY". Tom II (2001)


RECENZENCI (spoza kolegium naukowego):


Jan Szmyd, Jan Draus, Jan Oździński, Michał Wojciechowski, Ewaryst Jaskólski,

Zbigniew Czajkowski, Milan Durićek, Lesław Grzegorczyk, Roman Maciej Kalina,

Zbigniew Sobolewski, Jerzy Chłopecki, Antoni KamenderaKOLEGIUM NAUKOWE:

Prof. dr hab. med. Ryszard Cieślik (IWFiZ UR) - nauki medyczne, medycyna sportu

Prof. dr hab. Jerzy Kosiewicz (AWF Warszawa) - filozofia, metodologia, kulturologia

Prof. dr hab. Marian Kozaczka (IH UR) - historia, ekonomia

Prof. dr hab. Zbigniew Krawczyk (AWF Warszawa) - socjologia, filozofia, humanistyczna teoria kultury fizycznej

Prof. dr hab. Józef Lipiec (UJ, AWF Kraków) - filozofia, etyka

Prof. dr hab. Marian Malikowski (IS UR) - socjologia, metodologia

Prof. dr hab. Kazimierz Obodyński (IWFiZ UR) - nauki o kulturze fizycznej, teoria wychowania fizycznego

Prof. dr hab. Mirosław Ponczek (AWF Katowice) - historia, historia kultury fizycznej

Prof. dr hab. Stanisław Sterkowicz (AWF Kraków) - nauki o kulturze fizycznej, teoria sportu

Prof. dr hab. Andrzej Szyszko-Bohusz (AWF Kraków) - filozofia, pedagogika, psychologia

Prof. dr hab. Zygmunt Wnuk (IWFiZ UR) - biologia, ekologia, turystyka

Prof. dr hab. arch. Wojciech Zabłocki (Politechnika Łódzka) - architektura, nauka o broniREDAKCJA:

Dr Wojciech J. Cynarski - redaktor naczelny

Mgr Rafał Rżany - sekretarz redakcji

Prof. dr hab. Kazimierz Obodyński

Mgr Marta NiewczasKOREKTA:

Mgr Anna Szydło

Projekt okładki:

Mgr Ryszard Śpiewak


Copyright by Shibu Kobudo, Stowarzyszenie Idokan Polska

Adres Redakcji:
Stowarzyszenie Idokan Polska, Komisja Kobudo
35-959 Rzeszów, ul. Towamickiego 3c, pok. 25

Przygotowanie i druk:

KORAW. 35-959 Rzeszów, ul. Gałęzowśkiego 6/321, tel. 853-20-03 w. 25


ISBN 83-908791-6-6