Spis treści / artykuły tom II

Spis treści

 

 

Od Redaktora

PEŁNY TEKST

 

 

Forum naukowe teorii sztuk walki


Historia. Sztuk walki wczoraj i dziś


Bibliografistyka

Typologia. Charakterystyki systemów, stylów i szkół sztuk walki

Metody treningowe

 

Badania interdyscyplinarne. Nauki o człowieku i kulturze


Z pogranicza psychologii i pedagogiki

 • (19) Andrzej Szyszko-Bohusz Współczesna higiena psychiczna oraz pedagogika holistyczna w świetle hipotezy nieśmiertelności genetycznej
 • STRESZCZENIE I SŁOWA KLUCZOWE     pdfPEŁNY TEKST/PDF768.56 KB

 • (20) Artur Litwiniuk, Wojciech J. Cynarski Idea fair play w świadomości osób uprawiających wybrane sporty i sztuki walki
 • STRESZCZENIE I SŁOWA KLUCZOWE     PEŁNY TEKST/PDF-0KB

 • (21) Wojciech J. Cynarski W kierunku pedagogiki sztuk walki
 • STRESZCZENIE I SŁOWA KLUCZOWE     PEŁNY TEKST/PDF-0KB


Nauki społeczne

 • (22) Wojciech J. Cynarski Ewolucja nauki na przykładzie socjologii (od XIX wieku ku przyszłości)
 • STRESZCZENIE I SŁOWA KLUCZOWE     PEŁNY TEKST/PDF-0KB

 • (23) Wojciech J. Cynarski Dynamiczna kobieta ponowoczesna
 • STRESZCZENIE I SŁOWA KLUCZOWE     PEŁNY TEKST/PDF-0KB


Prawo i obyczaje

 • (24) Marta Niewczas, Wojciech Czarny, Dorota Rusin Prawne aspekty karate tradycyjnego (ITKF)
 • STRESZCZENIE I SŁOWA KLUCZOWE     PEŁNY TEKST/PDF-0KB


Polityka i ekonomia

 • (25) Elżbieta Cynarska, Wojciech J. Cynarski Esej o politycznych koncepcjach Janusza Korwin-Mikkego
 • STRESZCZENIE I SŁOWA KLUCZOWE     PEŁNY TEKST/PDF-0KB


Refleksje filozoficzne i socjologiczne

 • (26) Jerzy Kosiewicz Od mitów religijnych do filozofii
 • STRESZCZENIE I SŁOWA KLUCZOWE     PEŁNY TEKST/PDF-0KB

 • (27) Wojciech J. Cynarski Od zenu walki do humanizmu - od pierwotnych kultur wojowników do homo creator nobilis przyszłości
 • STRESZCZENIE I SŁOWA KLUCZOWE     PEŁNY TEKST/PDF-0KB

 • (28) Rafał Rżany Między sztucznością sztuk walki a realizmem życia - tradycyjne sztuki walki na rozdrożu
 • STRESZCZENIE I SŁOWA KLUCZOWE     PEŁNY TEKST/PDF-0KB

 • (29) Artur Litwiniuk, Wojciech J. Cynarski Motywy uczestnictwa w wybranych sportach i sztukach walki
 • STRESZCZENIE I SŁOWA KLUCZOWE     PEŁNY TEKST/PDF-0KB


Medycyna holistyczna

 • (30) Helmut Kogel Relationship between Budo and Medicine
 • STRESZCZENIE I SŁOWA KLUCZOWE     PEŁNY TEKST/PDF-0KB

 • (31) Wojciech J. Cynarski, Artur Litwiniuk Istotne zagadnienia medycyny sztuk walki
 • STRESZCZENIE I SŁOWA KLUCZOWE     PEŁNY TEKST/PDF-0KB

 • (32) Zbigniew Krenc Oddychanie w sztukach walki
 • STRESZCZENIE I SŁOWA KLUCZOWE     PEŁNY TEKST/PDF-0KB

 

Teoria organizacji i zarządzania

 • (33) Wojciech Krupa Narzędzia metodyki CBI i rola pracowników w doskonaleniu procesów biznesowych
 • STRESZCZENIE I SŁOWA KLUCZOWE     PEŁNY TEKST/PDF-0KB

 • (34) Kazimierz Krupa Złożona i wieloaspektowa natura wiedzy oraz rola najlepszych praktyk (wybrane poglądy)
 • STRESZCZENIE I SŁOWA KLUCZOWE     PEŁNY TEKST/PDF-0KB

 • (35) Kazimierz Krupa Informacje dziedzinowych portali zasadniczym źródłem wiedzy (charakterystyka wybranych narzędzi)
 • STRESZCZENIE I SŁOWA KLUCZOWE     PEŁNY TEKST/PDF-0KB


Refleksje i recenzje

Sprawozdania i komunikaty

 • (36) Zbigniew R. Grabowski i wsp. List otwarty do członków Komisji Budżetu i Finansów Sejmu RP Ratujmy naukę w Polsce! (apel KRNP)
 • STRESZCZENIE I SŁOWA KLUCZOWE     PEŁNY TEKST/PDF-0KB

 • (37) Anna H. Cynarska Konferencja z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi
 • STRESZCZENIE I SŁOWA KLUCZOWE     PEŁNY TEKST/PDF-0KB

 • (38) Michał Lenartowicz Powstanie Europejskiego Stowarzyszenia Socjologii Sportu (EASS)
 • STRESZCZENIE I SŁOWA KLUCZOWE     PEŁNY TEKST/PDF-0KB

 • (39) Wojciech J. Cynarski, Piotr Majcher Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Metodycznej "Sporty walki w edukacji dzieci i młodzieży - perspektywa metodologiczna", Płock, 18-19 stycznia 2002
 • STRESZCZENIE I SŁOWA KLUCZOWE     PEŁNY TEKST/PDF-0KB

 • (40) Informacja o działalności Stowarzyszenia Idokan Polska (AD 2001)
 • STRESZCZENIE I SŁOWA KLUCZOWE     PEŁNY TEKST/PDF-0KB

 • (41) Wojciech J. Cynarski Sprawozdanie z zebrania Rady do Spraw Dalekowschodnich Sportów i Sztuk Walki
 • STRESZCZENIE I SŁOWA KLUCZOWE     PEŁNY TEKST/PDF-0KB

 

Aktualności Stowarzyszenia Idokan Polska oraz informacje z krajowej sceny sztuk walki

 • (42) Tomasz Kloc Sport uczy wygrywać
 • STRESZCZENIE I SŁOWA KLUCZOWE     PEŁNY TEKST/PDF-0KB

 

Skrótowy przegląd wydarzeń naukowych i wydawnictw - w kręgu problemów człowieka i kultury, oraz dyskursu sztuk walki

 • (43) Kazimierz Obodyński Wniosek o powołanie Zakładu Sportów Walki przy IWFiZ UR
 • STRESZCZENIE I SŁOWA KLUCZOWE     PEŁNY TEKST/PDF-0KB


Recenzje wydawnictw

 • (44) Wojciech J. Cynarski Filozofia kultury fizycznej
 • STRESZCZENIE I SŁOWA KLUCZOWE     PEŁNY TEKST/PDF-0KB

 • (45) Maciej Szmyd Dramat wiary, dramat niewiary - rzecz o "Traktacie teologicznym" Czesława Miłosza
 • STRESZCZENIE I SŁOWA KLUCZOWE     PEŁNY TEKST/PDF-0KB

 • (46) Wojciech J. Cynarski Problem mądrości w aspekcie kultury. Od 'relatystycznej' teorii kultury do kulturozofii
 • STRESZCZENIE I SŁOWA KLUCZOWE     PEŁNY TEKST/PDF-0KB

 • (47) Grzegorz Stadnicki Recenzja książki M. Malikowskiego i Z. Seręgi pt. Konflikty społeczne w Polsce w okresie zmian systemowych
 • STRESZCZENIE I SŁOWA KLUCZOWE     PEŁNY TEKST/PDF-0KB

 • (48) Wojciech J. Cynarski Aktualne problemy polityki społecznej w interpretacji prof. Stanisławy Golinowskiej
 • STRESZCZENIE I SŁOWA KLUCZOWE     PEŁNY TEKST/PDF-0KB

 • (49) Marta Kabara-Dziadosz Recenzja książki Ewy Leś pt.: Zarys historii dobroczynności i filantropii w Polsce
 • STRESZCZENIE I SŁOWA KLUCZOWE     PEŁNY TEKST/PDF-0KB

 • (50) Wojciech J. Cynarski, Artur Litwiniuk Krytyczne uwagi dotyczące haseł dalekowschodnich form ruchowych w Encyklopedii opracowanej przez W. Lipońskiego
 • STRESZCZENIE I SŁOWA KLUCZOWE     PEŁNY TEKST/PDF-0KB


Poezja. Artysty postrzeganie świata

 • (51) Rafał Rżany Mała antologia. Wiersze poetów Dalekiego Wschodu w przekładach Rafała Rżanego
 • STRESZCZENIE I SŁOWA KLUCZOWE     PEŁNY TEKST/PDF-0KB

 • (52) Anna Szlęzak, Ewa Strzała O mistrzostwie
 • (53) Aforyzmy i złote myśli - z mądrości Dalekiego Wschodu


Sylwetki

 • (54) Krzysztof Baczkowski Prof. dr hab. Stanisław Cynarski (18.08.1923 - 24.11.1996) - wspomnienie pośmiertne
 • STRESZCZENIE I SŁOWA KLUCZOWE     PEŁNY TEKST/PDF-0KB

 • (55) Wojciech J. Cynarski Sylwetka i poglądy Ericha Fromma
 • STRESZCZENIE I SŁOWA KLUCZOWE     PEŁNY TEKST/PDF-0KB

 • (56) Wojciech J. Cynarski, Kazimierz Obodyński Profesor Andrzej Szyszko-Bohusz - twórca pedagogiki holistycznej
 • STRESZCZENIE I SŁOWA KLUCZOWE     PEŁNY TEKST/PDF-0KB

 • (57) Rafał Rżany, Wojciech J. Cynarski Twórcy współczesnego budo: Kano, Funakoshi, Ueshiba
 • STRESZCZENIE I SŁOWA KLUCZOWE     PEŁNY TEKST/PDF-0KB

 • (58) Zbigniew Bujak Choi Hong Hi, współczesna legenda sztuk walki
 • STRESZCZENIE I SŁOWA KLUCZOWE     PEŁNY TEKST/PDF-0KB


Indeks osobowy tomu pierwszego


Regulamin ogłaszania prac