Tom III - 2002-03

 

Rocznik Naukowy "IDO - RUCH DLA KULTURY". Tom III (2002-03) 

RECENZENT TOMU:

prof. dr hab. Andrzej Pawłucki


RECENZENCI:

 

prof. dr hab. Andrzej Andrusiewicz, prof. dr hab. Ryszard Cieślik,

prof. dr Zbigniew Czajkowski, prof. dr hab. Jan Draus,

prof. dr hab. Ewaryst Jaskólski, prof. dr hab. Urszula Kaczmarek,

dr hab. Roman Maciej Kalina prof. AWF Warszawa,

dr hab. Jerzy Kosiewicz prof. AWF Warszawa,

dr hab. Marian Kozaczka prof. UR,

dr hab. Stanisław Krawczyk prof. UR, prof. dr hab. Zbigniew Krawczyk,

prof. dr hab. Marian Malikowski, dr hab. Stanisław Marczuk prof. UR,

dr hab. Kazimierz Obodyński prof. UR, prof. dr hab. Jan Szmyd


KOLEGIUM NAUKOWE:

prof. dr hab. med. Ryszard Cieślik (IWFiZ UR) - nauki medyczne, medycyna sportu

dr hab. Jerzy Kosiewicz prof. AWF Warszawa - filozofia, metodologia, kulturologia

dr hab. Marian Kozaczka prof. UR (IH UR) - historia, ekonomia

prof. dr hab. Zbigniew Krawczyk (WSE Warszawa) - socjologia, filozofia, humanistyczna teoria kultury fizycznej

prof. dr hab. Józef Lipiec (UJ, AWF Kraków) - filozofia, etyka

prof. dr hab. Marian Malikowski (IS UR) - socjologia, metodologia

dr hab. Kazimierz Obodyński prof. UR (IWFiZ UR) - nauki o kulturze fizycznej, teoria wychowania fizycznego

dr hab. Mirosław Ponczek prof. AWF Katowice - historia, historia kultury fizycznej

dr hab. Stanisław Sterkowicz prof. AWF Kraków - nauki o kulturze fizycznej, teoria sportu

prof. dr hab. Andrzej Szyszko-Bohusz (AWF Kraków) - filozofia, pedagogika, psychologia

dr hab. Zygmunt Wnuk prof. UR (IWFiZ UR) - biologia, ekologia, turystyka

dr hab. arch. Wojciech Zabłocki prof. Politechniki Łódzkiej - architektura, nauka o broni


REDAKCJA:

dr Wojciech J. Cynarski - redaktor naczelny

mgr Rafał Rżany - sekretarz redakcji

dr hab. Kazimierz Obodyński prof. UR

mgr Wojciech Bajorek

REDAKTOR TOMU:

mgr Rafał Rżany


Projekt okładki:

Mgr Ryszard Śpiewak


Copyright by Shibu Kobudo, Stowarzyszenie Idokan Polska 2003

Adres Redakcji:

Stowarzyszenie Idokan Polska,

Komisja Kobudo, 35-959 Rzeszów, ul. Towarnickiego 3 c, p. 25


Wydanie I, nakład 300 egz.
Skład, łamanie i redakcja techniczna:

KORAW - Piotr Kocząb, ul. Gałęzowskiego 6/321, Rzeszów


Druk: Poligrafia Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie, ul. 17 Pułku Piechoty 5a

Published by

Ass. Idokan Poland,

Rzeszów

ISSN PL1730-2064