Tom IV - 2004

 

Rocznik Naukowy "IDO - RUCH DLA KULTURY". Tom IV (2004)

 


RECENZENCI TOMU:

Prof. dr hab. Andrzej Andrusiewicz

Prof. dr hab. Bogdan Myckan (Ukraina)


RECENZENCI ARTYKUŁÓW SPOZA ZESPOŁU REDAKCYJNEGO:

Prof. dr hab. Jan Draus; prof. dr hab. Ewaryst Jaskólski;

 

dr hab., prof. UR Stanisław Krawczyk;

prof. dr hab. Stanisław Marczuk; dr hab., prof. UR Jan Przybyłowski;

dr hab., prof. UR Mieczysław Radochoński; prof. dr hab. Jan Szmyd


RADA REDAKCYJNA:

Prof. dr hab. Ryszard Cieślik (Polska) - Instytut Wychowania Fizycznego i Zdrowotnego (IWFiZ), Uniwersytet Rzeszowski (nauki medyczne, medycyna sportu)

Dr Heribert Czerwenka-Wenkstetten (Austria) - Uniwersytet Wiedeński (nauki medyczne, sztuki walki - ekspert jujutsu, 9 dan, hanshi)

Doc. dr hab. Milan Ďuriček (Słowacja) - Uniwersytet w Preszowie (nauki o kulturze fizycznej, turystyka i geografia)

Prof. dr Helmut Kogel (Niemcy) - International Martial Arts Federation (IMAF) (nauki medyczne, sztuki walki)


Dr hab., prof. UR Marian Kozaczka (Polska) - Instytut Historii, Uniwersytet Rzeszowski (UR) (historia, ekonomia)

Doc. dr Włodzimierz Lukiewicz (Białoruś) - Uniwersytet Państwowy w Brześciu (kulturoznawstwo, nauki o kulturze fizycznej)

Dr hab., prof. UR Kazimierz Obodyński (Polska) - IWFiZ UR (nauki o kulturze fizycznej, socjologia sportu)

Dr hab., prof. AWF Mirosław Ponczek (Polska) - Akademia Wychowania Fizycznego, Katowice (historia, historia kultury fizycznej)

Dr hab., prof. UR Zygmunt Wnuk (Polska) - IWFiZ UR (biologia, ekologia, turystyka)


RADA NAUKOWA:

Prof. dr hab. Mait Arvisto (Estonia) - Tallinn Pedagogical Univesity (socjologia sportu)

Prof. dr hab. Władimir Bożiłow (Polska) - Uniwersytet Rzeszowski (nauki medyczne, antropologia)

Doc. dr hab. Magdalena Ďuriček (Słowacja) - Uniwersytet w Preszowie (nauki humanistyczne, psychologia)

Prof. dr hab. Henning Eichberg (Dania) - Research Institute for Sport, Culture and Civil Society (Institute for Forsking i Idraet og Folkelig Oplysning) (historia, antropologia kulturowa, filozofia sportu)

Prof. dr hab. Jerzy Kosiewicz (Polska) - Akademia Wychowania Fizycznego, Warszawa (filozofia, metodologia, kulturologia, nauki o kulturze fizycznej)

Prof. dr hab. Zbigniew Krawczyk (Polska) - Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa (socjologia, filozofia, humanistyczna teoria kultury fizycznej)

Prof. dr Burn-Jang Lim (Korea) - Korea Sport Science Institute, Seul (socjologia sportu)

Prof. dr hab. Józef Lipiec (Polska) - Uniwersytet Jagielloński i Akademia Wychowania Fizycznego, Kraków (filozofia, etyka)

Prof. dr hab. Marian Malikowski (Polska) - Instytut Socjologii UR (socjologia, metodologia)

Prof. dr Haruo Nogawa (Japonia) - Juntendo University, School of Health and Sports Science (sport management)

Prof. dr hab. Wojciech Pasterniak (Polska) - Uniwersytet Zielonogórski (nauki filologiczne, pedagogika, dydaktyka literatury i języka polskiego, etyka)

Prof. dr hab. Matthias von Saldern (Niemcy) - Universität Lüneburg (pedagogika, antropologia sztuk walki)

Prof. dr Satoshi Shimizu (Japonia) - Tsukuba University (socjologia sportu)

Prof. dr hab. Stanisław Sterkowicz (Polska) - Akademia Wychowania Fizycznego, Kraków (nauki o kulturze fizycznej, teoria sportu)

Prof. dr hab. Andrzej Szyszko-Bohusz (Polska) - AWF Kraków (filozofia, pedagogika, psychologia)

Prof. dr hab. inż. arch. Wojciech Zabłocki (Polska) - Warszawa (architektura, nauka o broni / hoplologia)


WSPÓŁPRACOWNICY REDAKCJI:

Eksperci dalekowschodnich sztuk walki

Shihan Roland Habersetzer (8 dan karatedo), CRB, Francja (historia);

Prof. dr Keith R. Kernspecht (10 st. WT kung-fu), EWTO, Niemcy (nauki o sporcie, teoria walki wręcz);

Dr Roland J. Maroteaux (8 dan aikijutsu), WTMF, Francja (filozofia);

Prof. Shizuya Sato (10 dan jujutsu, 9 dan judo hanshi), IMAF & University of Tokyo, Saitama Sport Research Center, Japonia (nauki o sporcie, teoria sportów walki)

Doc. Lothar Sieber (10 dan jujutsu, karate & ido), DDBV, Niemcy;

Dr Dr Sven R. Hooge ('tekatanado' soke), Niemcy (historia sztuki);

Dr Jörg-M. Wolters (karatedo hanshi), Niemcy (pedagogika);

Dr Hidetoshi Iwasa (7 dan iaido & kendo), Japonia;

a także: sensei Dietmar Schmidt (6 dan karatedo), IEI, Grecja;

trener judo Michael Buchhold, IMAF, Niemcy (politologia, sztuki walki);

Dr Hitoshi Ebishima, Japonia (socjologia sportu);

Redaktorzy Naczelni: amerykańskiego "Journal of Asian Martial Arts" - Michael A. DeMarco (USA) i międzynarodowego "Budo International" - Alfredo Tucci (Hiszpania / Spain).


Wydanie publikacji dofinansował Komitet Badań Naukowych

 


ZESPÓŁ REDAKCYJNY:

Redaktor naczelny - dr Wojciech J. Cynarski IWFiZ UR (socjologia sportu, socjologia kultury, antropologia sztuk walki)

Redaktor naukowy tomu - dr hab., prof. UR Kazimierz Obodyński, (socjologia sportu, nauki o kulturze fizycznej)

Sekretarz, redaktor techniczny

- mgr Rafał Rżany (politologia, dziennikarstwo, literaturoznawstwo)

- mgr Wojciech Bajorek (kultura fizyczna, socjologia sportu)

PROJEKT OKADKI

mgr Ryszard Śpiewak


Copyright by Shibu Kobudo, Stowarzyszenie Idokan Polska


WYDAWCA:

Stowarzyszenie Idokan Polska (i PTNKF) w Rzeszowie, ul. Towarnickiego 3 b, 35-959 Rzeszów, Poland


Published by Ass. Idokan Poland, Rzeszów, Poland


ADRES REDAKCJI:
dr Wojciech J. Cynarski, ul. Zawale 27, 38-100 Strzyżów, Poland

Skład, łamanie i redakcja techniczna:

KORAW - Piotr Kocząb, ul. Gałęzowskiego 6/321, Rzeszów

Druk:

Poligrafia Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie, ul. 17 Pułku Piechoty 5a

 

ISSN PL1730-2064