Spis treści / artykuły tom IV


Spis treści

 

Od Redakcji                                                     

 • Opinie o IRK-MC
 • Andrzej Pawłucki Recenzja wydawnicza "Rocznika Naukowego IDO - Ruch dla Kultury", pod redakcją Wojciecha Cynarskiego, Rzeszów 2002, Tom III, Biblioteka Lykeion
 • STRESZCZENIE I SŁOWA KLUCZOWE     PEŁNY TEKST/PDF-0KB

 • Andrzej Andrusiewicz Recenzja "Rocznik Naukowy IDO - Ruch dla Kultury". Red. nacz. Wojciech Cynarski, Rzeszów 2000, t. I; Rzeszów 2001, t. II; Rzeszów 2002, t. III
 • STRESZCZENIE I SŁOWA KLUCZOWE     PEŁNY TEKST/PDF-0KB


Historia

 • Jerzy Grygiel Rycerstwo polskie wobec husytyzmu i idei krucjat antyhusyckich
 • STRESZCZENIE I SŁOWA KLUCZOWE     PEŁNY TEKST/PDF-0KB


Charakterystyki - szermierka

 • Wojciech J. Cynarski O sztuce szermierki. Uwagi o szermierce klasycznej
 • STRESZCZENIE I SŁOWA KLUCZOWE     PEŁNY TEKST/PDF-0KB

 • Zbigniew Czajkowski Znaczenie i wpływ wybranych czynników na wyniki szermierzy
 • STRESZCZENIE I SŁOWA KLUCZOWE     PEŁNY TEKST/PDF-0KB

 • Zbigniew Czajkowski Zdolności przywódcze trenerów i teorie przywództwa - ich istota oraz znaczenie w sporcie
 • Sven R. Hooge Droga miecza
 • STRESZCZENIE I SŁOWA KLUCZOWE     PEŁNY TEKST/PDF-0KB

 • Maciej Łuczak Wpływ szkół europejskich na technikę i taktykę polskiej szermierki przed rokiem 1939
 • STRESZCZENIE I SŁOWA KLUCZOWE     PEŁNY TEKST/PDF-0KB


Sylwetki                                                                                                                         

 • Maciej Łuczak Zbigniew Czajkowski - ambasador polskiej szermierki
 • STRESZCZENIE I SŁOWA KLUCZOWE     PEŁNY TEKST/PDF-0KB


Teoria sportu - sporty walki, trening

 • Zbigniew Bujak Kontrola treningu jako ogniwo procesu szkolenia w taekwon-do
 • STRESZCZENIE I SŁOWA KLUCZOWE     PEŁNY TEKST/PDF-0KB

 • Zbigniew Czajkowski Błędne poglądy i ujemne zjawiska w nauce o sporcie oraz błędy w działalności szkoleniowej trenerów
 • STRESZCZENIE I SŁOWA KLUCZOWE     PEŁNY TEKST/PDF-0KB

 • Andrzej Blady, Włodzimierz Starosta, Henryk Kos "Czucie przeciwnika" i jego uwarunkowania u zawodników Tea-Kwon-Do z krajów arabskich
 • STRESZCZENIE I SŁOWA KLUCZOWE     PEŁNY TEKST/PDF-0KB

 • Włodzimierz Starosta, Tatiana Pawłowa-Starosta Poziom wybranych zdolności koordynacyjnych u czołowych zawodników karate tradycyjnego i innych sportów walki
 • STRESZCZENIE I SŁOWA KLUCZOWE     PEŁNY TEKST/PDF-0KB


Sztuki walki a teoria wychowania fizycznego

 • Ewaryst Jaskólski, Juliusz Migasiewicz Oddziaływanie edukacyjne i wychowawcze na sportowca w młodszym wieku szkolnym
 • STRESZCZENIE I SŁOWA KLUCZOWE     PEŁNY TEKST/PDF-0KB

 • Adrian Piórko Etos trenera wschodnich sztuk i sportów walki. Trainer as a propagator of some guidelines on holistic pedagogy
 • STRESZCZENIE I SŁOWA KLUCZOWE     PEŁNY TEKST/PDF-0KB

 • Andrzej Szyszko-Bohusz Kształcenie kadr kultury fizycznej a pedagogika holistyczna
 • STRESZCZENIE I SŁOWA KLUCZOWE     PEŁNY TEKST/PDF-0KB

 • Andrzej Szyszko-Bohusz Stany świadomości wymykające się interpretacji naukowej
 • STRESZCZENIE I SŁOWA KLUCZOWE     PEŁNY TEKST/PDF-0KB

 • Kazimierz Witkowski Znaczenie gier i zabaw ruchowych w początkowym etapie szkolenia młodych judoków
 • STRESZCZENIE I SŁOWA KLUCZOWE     PEŁNY TEKST/PDF-0KB

 • Wiesław Błach, Wojciech J. Cynarski, Artur Litwiniuk Analiza działań stortowych młodych zawodników judo na przykładzie walk w Mistrzostwach Świata Juniorów
 • STRESZCZENIE I SŁOWA KLUCZOWE     PEŁNY TEKST/PDF-0KB

 • Wiesław Błach, Wojciech J. Cynarski, Artur Litwiniuk Wczoraj i dziś Międzynarodowej Federacji Judo (IJF) - International Judo Federation
 • STRESZCZENIE I SŁOWA KLUCZOWE     PEŁNY TEKST/PDF-0KB


Kultura fizyczna i kultura zdrowia - varia

 • Alicja Bohusz-Dobosz Człowiek terminalnie chory - problemy definicyjne
 • STRESZCZENIE I SŁOWA KLUCZOWE     PEŁNY TEKST/PDF-0KB

 • Wacław Petryński Czy turystyka motorowa jest jeszcze turystyką kwalifikowaną? (artykuł prowokacyjny)
 • STRESZCZENIE I SŁOWA KLUCZOWE     PEŁNY TEKST/PDF-0KB

 • Jerzy Rut, Paweł Rut, Ewa Polak Sporty ekstremalne
 • STRESZCZENIE I SŁOWA KLUCZOWE     PEŁNY TEKST/PDF-0KB

 • Lidia Sękowska Styl życia a choroby cywilizacyjne
 • STRESZCZENIE I SŁOWA KLUCZOWE     PEŁNY TEKST/PDF-0KB


Analizy kulturowe, filozoficzne i humanistyczne

 • Jan Ożdziński Paradygmat ezoteryzmu i samorealizacji w kręgu dalekowschodniej kultury czasu wolnego
 • STRESZCZENIE I SŁOWA KLUCZOWE     PEŁNY TEKST/PDF-0KB

 • Anna Andrusiewicz Kultura nadmiaru czy kultura ograniczenia? Wybór w społeczeństwie ponowoczesnym
 • STRESZCZENIE I SŁOWA KLUCZOWE     PEŁNY TEKST/PDF-0KB

 • Wojciech J. Cynarski Związki dalekowschodnich sztuk walki z teatrem
 • STRESZCZENIE I SŁOWA KLUCZOWE     PEŁNY TEKST/PDF-0KB

 • Henning Eichberg Force against force: configurations of martial art in European and Indonesian cultures
 • STRESZCZENIE I SŁOWA KLUCZOWE     PEŁNY TEKST/PDF-0KB

 • Sven R. Hooge Theorie des Rhytmus
 • STRESZCZENIE I SŁOWA KLUCZOWE     PEŁNY TEKST/PDF-0KB

 • Lothar Sieber, Wojciech J. Cynarski Mistrzowie mistrzów z federacji WJJC - nowe fakty
 • STRESZCZENIE I SŁOWA KLUCZOWE     PEŁNY TEKST/PDF-0KB

 • Włodzimierz Lukiewicz Fair play w sportowych grach zespołowych i sportach walki
 • STRESZCZENIE I SŁOWA KLUCZOWE     PEŁNY TEKST/PDF-0KB

 • Andrzej Smoleń Prakseologia a etyka walki sportowej - dychotomia czy harmonia?
 • STRESZCZENIE I SŁOWA KLUCZOWE     PEŁNY TEKST/PDF-0KB

 • Jerzy Kosiewicz Założenia i wartości antropologii filozoficznej Kanta
 • STRESZCZENIE I SŁOWA KLUCZOWE     PEŁNY TEKST/PDF-0KB

 • Wojciech Pasterniak Edukacja przez zrozumienie
 • STRESZCZENIE I SŁOWA KLUCZOWE     PEŁNY TEKST/PDF-0KB

 • Stanisław Kowalczyk Etyka postmodernizmu
 • STRESZCZENIE I SŁOWA KLUCZOWE     PEŁNY TEKST/PDF-0KB

 • Jan Szmyd Główne strategie walki z zagrożeniami cywilizacji współczesnej
 • STRESZCZENIE I SŁOWA KLUCZOWE     PEŁNY TEKST/PDF-0KB

 • Wojciech J. Cynarski, Elżbieta Cynarska Ekonomiczne uwarunkowania emisji monet srebrnych na przykładzie grosza
 • Forum badań teorii dalekowschodnich sztuk walki
 • Wojciech J. Cynarski, Artur Litwiniuk Raport ze stanu badań międzynarodowych
 • Ewaryst Jaskólski, List
 • Milan Ďuriček, Stefan Leitmann Organizacja sztuk i sportów walki na Słowacji


Polemiki i refleksje

 • Henk van der Pazen Poglądy na wychowanie fizyczne jako przedmiot szkolny
 • Andrzej Szyszko-Bohusz Nieśmiertelność genetyczna. Hipoteza czy teoria?
 • Keith R. Kernspecht All Things Come in Threes!
 • Wojciech J. Cynarski Tezy o sensie i etosie sztuk walki
 • Bolesław Budziaszek Dostosowanie programu sekcji judo dla potrzeb sekcji AZS


Recenzje książek i filmów

 • Jerzy Kosiewicz Wartości i wzory kulturowe dalekowschodnich sztuk i sportów walki
 • Zbigniew Krawczyk Globalizacja a spotkanie kultur
 • Mirosław Ponczek Na marginesie książki Nino Lo Bello - glossa historyczno-sportowa
 • Zbigniew Dziubiński Sport w filozoficznej i teologicznej perspektywie
 • Władimir Lukiewicz Olimpijska saga Olega Milsztejna
 • Marian Malikowski Spór o prawdę
 • Aneta Tendelska Spojrzenie bardzo krytyczne
 • Aneta Tendelska Gorsza Unia
 • Aneta Tendelska Wielki przekręt
 • Radosław Malikowski Globalizacja bez odwrotu?
 • Radosław Malikowski O globalizacji raz jeszcze
 • Wojciech J. Cynarski Etos rycerski dawnych Chin w "Bohaterze"


Informacje, wiadomości, sprawozdania i komunikaty


Informacje o książkach i innych publikacjach


Konferencje


Komunikaty

 • Wojciech J. Cynarski, Artur Litwiniuk  Droga aktora a droga wojownika, sesja naukowa, ŁDK, Łódź, 4-5. 04. 2003
 • Wojciech J. Cynarski, Marcin Obodyński Sport a porządek społeczny - wyzwania dla teorii i praktyki. 2nd Congres of Sociology of Sport Kolonia, 18-21. czerwca 2003
 • Wojciech J. Cynarski, Wiesław Błach Kinetyka sportu 2003, 8. Międzynarodowa Konferencja Naukowa
 • Wojciech J. Cynarski Physical Education and Sport in Culture of Society, Bratislava, 25-26.09.2003 / Wydanie fizyczne i sport w kulturze społecznej


Doniesienia

Sport i sztuki walki

 • Meijin - zupełne mistrzostwo na drodze wojownika
 • W Polsce i na świecie
 • Inne fakty


Indeks nazwisk tomu III 

Regulamin ogłaszania prac

Prenumerata