Streszczenie/Słowa kluczowe tomI-art4

There are no translations available.

 

Streszczenie

 

"Praca stanowi nowy, oryginalny wkład do refleksji nad złożoną - w sensie teoriopoznawczym - problematyką bardzo zróżnicowanych nauk o kulturze fizycznej". Artykuł Wojciecha J. Cynarskiego pt. Przyczynek do epistemologii nauk o kulturze fizycznej uzyskał bardzo wysoką ocenę prof. dr hab. Jerzego Kosiewicza, kierownika Katedry Nauk Społecznych i Zakładu Filozofii AWF w Warszawie. Tekst ten stanowi jednocześnie wstęp do lektury kolejnych opracowań niniejszego tomu.

 

Słowa kluczowe: Filozofia nauki, epistemologia, nowy paradygmat

Key words: Philosophy of science, epistemology, new paradigm