Streszczenie/Słowa kluczowe tomI-art9

There are no translations available.

 

Streszczenie

  Niekonwencjonalne ujęcie tematu w artykułach dotyczących antropologii wzbudziło zastrzeżenia ze strony prof. dr hab. Zbigniewa Drozdowskiego (AWF Poznań), z którym Redakcja podejmowała konsultacje. Kontrowersyjne są też niektóre opracowania i koncepcje cytowanych tu badaczy, np. M. A. Cremo i R. L. Thompsona. Niemniej właśnie interdyscyplinarne podejmowanie tematów uznanych wcześniej za rozstrzygnięte, burzenie skostniałych teorii i sche-matyzmu metodologicznego stanowi wyzwanie dla nauki na miarę nowego paradygmatu. Redakcja stara się czynić nie-wielkie kroki właśnie w tym kierunku
   Artykuł stanowi jednocześnie recenzję pracy amerykańskiego badacza, dr Maliszewskiego i ukazuje północno-amerykańską perspektywę teorii sztuk walki. Prof. J. Kosiewicz wysoko ocenił poniższy komunikat.

 

Słowa kluczowe: Antropologia, sztuki walki, wymiary duchowe

Key words: Anthropology, martial arts, spiritual dimensions