Streszczenie/Słowa kluczowe tomI-art15

There are no translations available.

 

Streszczenie

Autorzy przedstawiają - w nawiązaniu do nowych tendencji pedagogicznych - propozycję, dotyczącą dydaktyki w teorii sztuk walki. Pracę tę prof. K. Obodyński ocenił jako interesującą.

 

Słowa kluczowe: Edukacja, dydaktyka, gry

Key words: Education, didactics, plays