Streszczenie/Słowa kluczowe tomI-art19

There are no translations available.

 

Streszczenie

  Prezentujemy oryginalną, pełną wersję referatu zaprezentowanego na ogólnopolskiej konferencji w Zajączkowie. Tekst zyskał uznanie prof. dr hab. T. Kasperczyka (AWF Kraków) i prof. dr hab. K. A. Sobiecha (AWF Wrocław). W Nowej Medycynie ma się ukazać jego znacznie skrócona wersja (wg limitu przyznanych stron). Artykuł dotyczy problematyki kultury fizycznej, idei ido i sztuk walki. Stanowi też uzupełnienie wyjaśnień ze Słownika pojęć - dotyczących "ido". Tekst zrecenzował prof. K. Obodyński.

 

Słowa kluczowe: Kultura fizyczna, droga sztuk walki, ido

Key words: Physical culture, way of martial arts, Ido