Streszczenie/Słowa kluczowe tomI-art20

There are no translations available.

 

Stereszczenie

  Kolejny artykuł przedstawia ogólniejsze refleksje po wymienionych konferencjach i wielu innych spotkaniach naukowych. Jest tekstem z pogranicza filozoficznego namysłu dotyczącego problematyki kultury fizycznej, zdrowia i epistemologii. Pracę W. J. Cynarskiego recenzował prof. K. Obodyński.

 

Słowa kluczowe: Zdrowie, ruch, żywienie, nowy paradygmat

Key words: Health, movement, nourishment, new paradigm