Streszczenie/Słowa kluczowe tomI-art21

 

Streszczenie

  Mgr Romuald Włodyka jest nauczycielem wychowania fizycznego i wieloletnim praktykiem oraz badaczem chińskiej medycyny. Drugi z autorów - dr Wojciech Cynarski - bada zwłaszcza pokrewne tradycje japońskie powiązane z systemami sztuk walki.
  Artykuł jest zgodny z systemową teorią zdrowia i kanonami medycyny holistycznej. Nawiązuje do starej tradycji chińskiej. Jak stwierdził w recenzji prof. dr hab. Stanisław Krawczyk (IWFiZ WSP w Rzeszowie), praca ta "stanowi próbę przybliżenia i wprowadzenia do praktyki metod profilaktyczno-leczniczych charakterystycznych dla Dalekiego Wschodu (Chin)". Ze względu na duże walory praktyczne (zestawy ćwiczeń) opracowanie to zasługuje na upowszechnienie - szczególnie w praktyce wychowania fizycznego.

 

Słowa kluczowe: Qigong, metodyka, ćwiczenia, efekty dla zdrowia

Key words: Qigong, methodics, exercises, effects for health