Streszczenie/Słowa kluczowe tomI-art24

There are no translations available.

 

Streszczenie

  Dr Artur Litwiniuk - adiunkt w IWFiS w Białej Podlaskiej - od wielu lat uprawia aikido i taekwondo ITF oraz prowadzi badania na gruncie teorii sportu (sportów walki).
   Artykuł W. J. Cynarskiego i A. Litwiniuka bazuje m. in. na wynikach empirycznej pracy badawczej W. J. Cynarskiego, przedstawionej na I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt. "Optymalizacja struktury treningu i współzawodnictwa w sportach walki" (IWFiS Biała Podlaska, 24-25.09.1999) jako referat pt. Proces treningowy w tradycyjnym budo, który to tekst uzyskał wysoką ocenę prof. dr hab. Ewarysta Jaskólskiego (AWF Wrocław). Dotyczy podstawowego dla sztuk i sportów walki przygotowania psychicznego do walki w oparciu o swoiste, tradycyjne, ale także nowoczesne metody. Jest opracowaniem z pogranicza psychologii sportu (sportów walki) i edukacji. Poniższe opracowanie, bardzo ważne dla teorii oraz praktyki azjatyckich sportów i sztuk walki, wysoko ocenił prof. K. Obodyński.

 

Słowa kluczowe: Sztuki walki, trening mentalny, mistrzostwo duchowe

Key words: Martial arts, mental training, spiritual mastery