Streszczenie/Słowa kluczowe tomI-art32

There are no translations available.

Streszczenie

  Dalekowschodnie sztuki walki znakomicie rozwijają się w środowiskach akademickich. W ten sposób problematyka teorii sztuk walki wiąże się z tematem studenckiej kultury fizycznej. Dr Cynarski przedstawia swoje refleksje i konkluzje po konferencjach naukowych poświęconych zagadnieniom kultury fizycznej studentów - o szczegónie ważnych wymiarach: zdrowotnym i wychowawczym. Artykuł zrecenzował specjalista w dziedzinie akademickiej kultury fizycznej - prof. K. Obodyński.

 

Słowa kluczowe: Kultura fizyczna studentów, dwie konferencje

Key words: Physical culture of students, two conferences