Streszczenie/Słowa kluczowe tomI-art40

There are no translations available.

Streszczenie

  Autor przedstawia recenzję książki dr Z. Dziubińskiego i mgr B. Gorskiego, zawierającej materiały z konferencji w Miedzeszynie (refleksje z tej konferencji zostały przedstawione w artykule W. J. Cynarskiego "Debaty nad studencką kulturą fizyczną...") i oryginalne koncepcje Z. Dziubińskiego. Poniższy tekst zyskał uznanie prof. K. Obodyńskiego.

 

Słowa kluczowe: Kultura fizyczna studentów, uwarunkowania, nowe koncepcje, recenzja

Key words: Physical culture of students, conditions, new conceptions, review